Ønsker bedre smittevern på sykehjemmene

Onsdag var leger, helsesøstre og andre ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samlet. Følgende spørsmål var på dagsorden: Hva skjer om antibiotika ikke virker lenger?

VERTSKAP: Fylkesmannen, her representer ved seniorrådgiver Anette Moltu Thyrhaug, jobber for å få redusert antibiotikabruken med 30 prosent fram til 2020. Foto: Helge Skog 

nyheter

Fylkesmannen utgjorde vertskapet, sammen med UNN og Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), på onsdagens smittevernkonferanse.