Vil forske på skadevirkning av luftforurensning i Tromsø

Folkehelseinstituttet ønsker å forske på om det er noen sammenheng mellom luftforurensning/trafikkstøy og demens. Studien skal basere seg på helsedata fra tromsøværinger.

luftforurensning: Folkehelseinstituttet ønsker å finne ut om svevestøv og støy fra trafikken har innvirkning på utviklingen av demens hos folk. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Folkehelseinstituttet (FHI) skal søke Forskningsrådet om støtte til å gjennomføre et større forskningsprosjekt om hvilken innvirkning luftforurensning og trafikkstøy har på menneskers helse.