Med dette pennestrøket etablerer de «Universitets-Nav»

Med et pennestrøk, opprettet tirsdag Nav-direktør Sigrun Vågeng og UiT-rektor Anne Husebekk «Universitets-Nav».

SKRIVER UNDER: Her skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng (til venstre) og Anne Husebekk under på avtalen. Foto: UiT 

nyheter

Nav har etablert samarbeidsavtaler med flere norske universiteter og høgskoler, men avtalen med UiT – Norges arktiske universitet skiller seg likevel ut.

Med den signerte avtalen, etableres nemlig også prosjektet «Universitets-Nav», som skal bidra til å utvikle og styrke forskningen, utdanningen og kompetansen innenfor arbeids- og velferdstjenestene i Norge.

– Dette er en stor og viktig dag for oss i Nav. Vi er nå i en fase hvor behovet for en slik avtale er stor. Oppgavene står i kø, og vi har store forventninger til hva samarbeidet med universitetet kan gi. Blant annet innenfor forskning, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng etter å ha satt sitt navn på papiret.

LES OGSÅ: UiT-rektoren varsler gjennomgripende endringer

Skal bidra til god forskning

Avtalen medfører at universitetet bygger opp et koordinert tverrfaglig miljø som bidrar til relevant og kvalitativt god forskning, tilrettelagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter.

– Forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og doktorgradsarbeid er nemlig også en del av samarbeidet. UiT forplikter seg dessuten til å tilby relevante grunnutdanninger, samt tilrettelegge for praksisstudier med god kvalitet. skriver Nav i ei pressemelding.

I tillegg skal universitetet utvikle og gjennomføre relevante etter- og videreutdanningstilbud. Mastergradsstudenter skal også skrive oppgaver med utgangspunkt i Nav-relevante problemstillinger.

LES OGSÅ: Frykter nedleggelse av jussfakultetet i Tromsø

Bygger på tidligere samarbeid

UiT har allerede et formalisert samarbeid med Nav-kontorene i Tromsø, Harstad, Sør-Varanger og Porsanger, og den nye avtalen bygger videre på dette.

– Dette har vært en god historie for UiT så langt, og vi ser fram til fortsettelsen, sier Husebekk.

Samarbeidet skal i første omgang være treårig, med mulighet for forlengelse.

– Nav vil bistå med et årlig beløp på to millioner kroner til universitetet gjennom såkornmidler, opplyses det.