Slik bør foreldre forholde seg til nettmobbing

Gunstein Egeberg har jobbet aktivt med mobbeproblematikk i 30 år. Dette er hans råd til foreldre.
nyheter

Helsestasjon for ungdom (HFU) – Tvibit, i samarbeid med Tromsø bibliotek, inviterte tenåringsforeldre til temakveld om mobbing, med fokus på mobbing i sosiale medier.

Foredragsholderen for temakvelden var Gustav Egeberg fra Senter for IKT i utdanningen.

Han er tilknyttet forskningsprosjektet «Trivsel i Tromsø» ved UiT, og jobber som forsker innen temaene digital kompetanse, digital dømmekraft og mobbing.

Rammeverk er viktig

– Alle tilfeller av mobbing er unike, så jeg vil heller fokusere mer på strategier man kan tenke på, sier forskeren.

Han trekker fram at trivsel og et uttrykk for klare rammer – både på skolen og i hjemmet – er viktig.

– Når unge ikke har et rammeverk for hva som er akseptabelt eller ikke, vet de ikke hva de skal forholde seg til, sier Egeberg.

Få endringer på 30 år

Egeberg har jobbet med mobbeproblematikk i 30 år, og forteller at frekvensen av mobbing ikke har endret seg mye med årene.

– Fremdeles rapporterer fem prosent av alle unge om mobbing. Det har gått litt opp og ned, men det har ikke vært noen radikale endringer, sier han.

Han påpeker at vi ikke hadde like nøyaktige mål for 30 år siden som nå, men legger til at det ikke har vært noen bedring de siste 10–15 årene.

Anonymitet

Nettmobbing er fremdeles mer lavfrekvent enn «tradisjonell» mobbing, og Egeberg forteller at om lag en tredjedel av all mobbing foregår digitalt.

– Noe av grunnen kan være at det er vanskelig å måle digital mobbing, sier forskeren.

Det er flere forhold som skiller fysisk, verbal og sosial mobbing med den digitale:

– De fire hovedtrekkene som skiller de er at digital mobbing kan foregå anonymt, den er ikke stedsbundet, den kan nå et mye større publikum, og det er mulig å bruke film eller bilder, sier Egeberg.

Han forteller at noen ganger kan de to formene også gli over i hverandre.

– For eksempel kan en slåsskamp bli filmet og senere bli delt på internett. Da er det liten kontroll over hvordan det spres, og hvilke konsekvenser dette kan ha for involverte i fremtiden, sier han.

Hvordan foreldre bør gjøre

Egeberg har tre tips til foreldre om hvordan de bør forholde seg til nettmobbing:

*Vær åpen: – Ikke vær for rask til å dømme. Prøv heller å forstå det fra barnets side.

* Vær relevant: – Sett deg inn i sosiale medier. Om du ikke bruker det selv, burde man lese seg opp på det. Det kan være vanskelig å søke hjelp fra noen som ikke forstår hva det dreier seg om.

* Vær redelig: – Det er viktig å behandle barn og unge etisk riktig. Dette handler om tillit og respekt, og ungdom har også krav på personvern og et privatliv. Tenk over hvor grensen burde gå.

Han legger til at alder selvsagt spiller en stor rolle.

– Nettbruk blant barn under 13 år burde overvåkes litt bedre, påpeker han.