Høyre-politiker forlanger at fylkesrådet sier hva de mener om regionreformen – eller går av

Høyre gir posisjonen det glatte lag for saksbehandlingen av regionreformen.

KRITISK: Benjamin Furuly (H) ber fylkesrådet levere en innstilling i regionreformsaken, eller gå av. Foto: Carina Hansen 

nyheter

Mandag samles fylkestinget for å behandle kun én sak: Regionreformen. Fylkestinget skal ta stilling til hvor mange regioner de ønsker i Nord-Norge. I saken er det ikke fylkesrådet som innstiller ved å legge fram forslag til vedtak, slik det vanligvis er, men fylkesordfører Knut Werner Hansen.

Benjamin Furluy er fylkestingsrepresentant for Høyre. Han er nådeløs i sin dom over saksbehandlingen.

– Dette er svært spesielt. Fylkesrådet har et ansvar ovenfor fylkestinget for å redegjøre hva de mener er det beste for Nord-Norge og Troms. Det er bemerkelsesverdig at fylkesrådet har en mening vi ikke er kjent med, når det er de skal gjennomfør vedtaket som gjøres. Vi kan bare spekulere i hvorfor det er slik.

Og å spekulere, det gjør Furluy gjerne:

– Det er nok vanskelig å levere en innstilling når fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) tidligere har vært klar på at hun ønsker én region i nord, all den tid Ap sitter i fylkesråd med Senterpartiet som er mot enhver sammenslåing.

– Ta konsekvensene

Furuly mener det er svært alvorlig at fylkesrådet ikke avgir en innstilling.

– Klarer ikke fylkesrådet levere en innstilling, må de må ta konsekvensene av uenigheten og gå av. Er de ikke enig så er det vanskelig for fylkesrådet å sitte på vegne av fylkestinget.

Heller ikke Høyre-politiker og statsviter Tor Arne Morskogen er imponert over fylkestingets behandling av regionreformen. Selv om han mener mye om regionreformen, er det formalinen i saken han reagerer på.

SPØRRENDE: Tor Arne Morskogen (H) har aldri opplevd en slik saksgang før. 

– Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det er fylkesrådet som har jobbet med denne saken. At plutselig fylkesordføreren da innstiller i en slik sak er merkelig. Det er fylkesrådets ansvar å sørge for at en sak er tilstrekkelig utredet for fylkestinget. Jeg registrerer at fylkesrådslederen viser til et gruppeledermøte, men de er ikke et formelt organ, og har ikke mandat til å ta beslutninger om saksgangen på denne måten, sier Morskogen.

– Jeg forventer redelighet

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth avfeier kritikken som politisk spill fra Høyre.

FYLKESRÅDSLEDER: Cecilie Myrseth (Ap) mener fylkesrådet har sitt på det rene, og hevder Høyre driver med et politisk spill. Foto: Tom Benjaminsen 

– Gruppelederne i de ulike partiene har tatt en avgjørelse om hvordan vi skal behandle saken. Gruppeledermøtet er ikke et formelt organ, men det er sånn vi behandler sakene. Vi har fått en jurist til å sjekke lovligheten i dette, og det er ingen problem. Fylkesordføreren har anledning til å innstille i en sak.

– Så dette har ingenting med uenighet med Senterpartiet å gjøre?

– Nei. Årsaken til at vi gjør det slik er at hvis fylkesrådet skal innstille i en sak må den først komitebehandles. Det ville tatt lengre tid og krevd mer ressurser. At Senterpartiet er uenig med oss i denne saken er ingen hemmelighet. Hadde fylkesrådet behandlet saken ville vi likevel hatt flertall for vårt syn, og innstillingen ville trolig vært svært lik den fra fylkesordføreren. Uenigheten vil komme fram av voteringen i fylkestinget uansett, og vi forsøker ikke å skjule noe som helst.

Myrseth reagerer med vantro kravet om å levere innstilling eller å gå av.

– Det er latterlig. Vi har ikke gjort noe i strid med regelverket. Jeg forventer litt redelighet fra mine politiske kollegaer på fylkestinget. Mistillit er alvorlig, og jeg skal forholde meg til et mistillitsforslag når jeg ser det.