Etterlyser arbeidskraft i Troms

Bedrifter må ansette «ukvalifiserte»

Bedriftsundersøkelsen fra Nav Troms for 2017 viser at det fortsatt er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Troms.

NAV-kontoret i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Undersøkelsen tok for seg 581 virksomheter i fylket, hvor 21 prosent av bedriftene forventer økt bemanning det kommende året.

Fagarbeideryrker og helsefagarbeidere er verst

Mens det er størst optimisme innenfor bygg og anlegg og servicenæringene, så finner man fagarbeideryrker og helsearbeidere på andre siden av listen.

– Resultatene fra undersøkelsen bekrefter inntrykket vi har av situasjonen på arbeidsmarkedet, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Troms, Bente Ødegaard i en pressemelding.

Må ansette «ukvalifiserte»

I undersøkelsen kommer det fram at mange har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 15 prosent av virksomhetene oppga at de har vært nødt til å ansette personer med lavere kvalifikasjoner enn ønsket.

– Nav skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked, og verdiskapingen i Troms. Vi vil jobbe målrettet for å kvalifisere flere. Målet er at arbeidslivet skal få kvalifiserte arbeidstakere og at flere kommer i jobb, sier Ødegaard.