Pilene fortsetter å peke oppover for nordnorske overnattingsbedrifter

Mens antall overnattinger nasjonalt hadde en nedgang med en prosent i mars 2017, peker statistikken i nord en helt annen retning.

FORTSETTER ØKNINGEN: Antall overnattinger i nord fortsetter å øke. 

nyheter

Det viser overnattingsstatistikken for mars 2017 fra Statistisk sentralbyrå, som ble publisert 12. mai.

I Nordnorsk Reiselivsstatistikk, et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge, bearbeidelse av statistikken, viser at det totalt var 281.379 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriften i mars 2017. I Troms var tallet på 113.137 for mars 2017.

– Gledelig

Dette er en økning på 48.000 overnattinger i Nord-Norge som helhet, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gir en prosentvis økning på 21. Den nasjonale statistikken for mars viser en nedgang på en prosent.

– Det er gledelig å registrere at den positive trafikkutviklingen til overnattingsbedriftene i nord fortsetter, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Troms og Svalbard i en pressemelding.

Skiller seg ut

I Norge som helhet, så har utenlandstrafikken gått ned med åtte prosent i mars 2017. Også her skiller Nord-Norge seg ut, som har en økning på 11 prosent.

– Selv om mye av økningen av forretningstrafikken kan forklares med forskyvning av påskeuken fra mars i 2016 til april i 2017, viser tallene at så vel ferie- og fritidstrafikken som utenlandstrafikken har en flott utvikling, sier Baik.