Ber om ny, utsatt frist

nyheter

Kommunen søker Miljødirektoratet om utsatt frist for ny plassering av målestasjonen for svevestøv ved Tverrforbindelsen. Den skulle vært flyttet innen 1. januar 2016, men nå ønsker kommunen fristen forlenget til 15. september, med mindre byggesøknaden for ny plassering blir innvilget. Da vil flyttingen til ny plassering ved Rådstua skje raskere. Kommunen ønsker at målestasjonen kan opprettholde funksjonen som «veinær», i stedet for bakgrunnsmåling.