Klager på manglende kosting ved barnehage

Flyfoto av Tromsø  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

På gatami.no skriver en person at Åslandveien ikke er kostet for sand.

– Det er mye biltrafikk til og fra Åsland barnehage, dermed kommer det mye sandstøv i luften, skriver vedkommende.

Personen oppfordrer kommunen til å ordne dette så snart som mulig.