Klager på skiltingen på Workinntoppen

FERDIG I 2016: Første byggetrinn av Workinntoppen skal være ferdigstilt i løpet av tredje eller fjerde kvartal til neste år. Alle illustrasjoner: Profier 

nyheter

En person henvender seg til kommunen og lurer på om det er fattet vedtak for skilting av gang- og sykkelveiene på Workinntoppen, hvor det ikke er tillat for biler å kjøre.

– En del beboere mener det er problematisk at bevegelseshemmede ikke kan få taxi til å hente dem ved blokkene, skriver personen på gatami.no.

Personen ønsker at den nåværende skiltingen endres med tilleggsskilt.