Byggeprosjekt i sentrum skaper reaksjoner: Naboene frykter asbest

Naboene til dette huset nord i Grønnegata har koblet inn ulike etater som følge av frykten for asbest.

ikke forsvarlig: Håndteringen av disse asbestplatene på en byggeplass i Grønnegata er ikke i henhold til forskriftene. Foto: Privat 

nyheter

Daglig leder i Eriksen HMS AS i Bergen, Tom Eriksen, har kontaktet Arbeidstilsynet, kommunen og regionalt verneombud etter at de fikk 4–5 henvendelser om saken. Selskapet opererer i hele landet som rådgivere innen asbest.

Bekymringsmeldinger

Huset arbeidet foregår på, er et renoveringsprosjekt i krysset Nordre Tollbodgate/Grønnegata. De siste dagene har eieren fjernet takplatene på huset – asbestplater som er kastet hulter til bulter i bakgården.

– Det er greit at det foreligger andre bestemmelser når privatpersoner fjerner asbestholdige materialer. Men uansett skal alle holde seg til forskriftene og behandle materialet som farlig. Det er ikke gjort i dette tilfellet.

Spredningsfare

asbestfare: Asbest-spesialist Tom Eriksen frykter spredning av byggeavfallet på eiendommen i Tromsø sentrum. Foto: Privat 

Ifølge Tom Eriksen har personer som har kontaktet hans firma påpekt at barn både bor og leker i området. Og slik takplatene ligger nå – delvis knuste – er det stor sannsynlighet for at asbest sprer seg.

– Ut fra bilder vi har mottatt, vil vi anse dette som en sak som bør få oppmerksomhet.

Usikret asbest

– Jeg kan klart se at det ligger knuste, asbestholdige plater på tomten. Disse ligger usikret i forhold til barn og naboer. Jeg kan ikke se at sikkerhetstiltak er iverksatt. Derfor er det en stor mulighet for forurensing i nabolaget.

– Arbeidet som er utført, er ikke i tråd med bestemmelser i Forskrift om utførelse av arbeid.

– Jeg vil innstendig be om at det gjennomføres en på byggeplassen, sier Tom Eriksen.

Varslet

Regionalt verneombud, Roger Wangsbro, sier at han har kontaktet miljøvernavdelingen i kommunen, arbeidstilsynet og politiet.

– Så langt er ingenting skjedd.

– Jeg har også vært på stedet i håp om å få eieren i tale. Det har jeg ikke lykkes med.

Wangsbro forventer at ansvarlige myndigheter tar affære – ikke minst i forhold til det videre arbeidet som skal gjøres på stedet.

iTromsø har forsøkt å få huseieren i tale uten å lykkes.