Får lederlønninger på dagsordenen

Store lønnshopp for kommunale ledere får nå et politisk etterspill.

LEDERLØNNINGER: Kommunestyret skal drøfte nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen. 

nyheter

Dette skjer etter at kontrollutvalget i kommunen rettet skarp kritikk mot måten to kommunale avdelingsdirektører fikk store lønnsøkninger av sin nærmeste sjef – Britt Elin Steinveg.

LES OGSÅ: Administrasjonssjefen i hardt vær for lønnsbonanza til sine nærmeste kollegaer (for abonnenter)

Lønnshopp på 150.000 kroner

De to lederne – Kari Henriksen og Øystein Nermo – fikk mer enn 150.000 kroner i lønnsøkning – samtidig som kommunen i øvrig sliter med merforbruk og budsjettavvik.

LES OGSÅ: Uklart om ansatte i kommunen får beholde for høye lønninger (for abonnenter)

Kontrollutvalget mener at slike lønnshopp har en svært negativ signaleffekt overfor andre ansatte, og mener at saken burde ha vært behandlet politisk.

Vil ha nye retningslinjer

Derfor ber kontrollutvalget at det etableres tydeligere retningslinjer for lønnsfastsettelser for toppledere i kommunen.

I neste onsdags kommunestyremøte skal saken opp til drøfting blant politikerne.

LES OGSÅ: «Lønnsrotet i Tromsø kommune»

Saken er tidligere behandlet i formannskapet – og da fikk administrasjonssjefen kritikk fra politisk hold fordi hun ikke hadde lagt fram saken på forhånd.