Kritiske til lønnshoppene i kommunen

Høyre krever klare retningslinjer for hvordan lønnen til kommunetopper skal avgjøres.

ØKTE: Høyre er kritiske til at lederlønningene i kommuneadministrasjonen økte betydelig. Foto: Tor Farstad 

nyheter

I kjølvannet av avsløringene om lønnspåslag til en rekke ledere i kommuneadministrasjonen, foreslår Høyre at det skal meisles ut krystallklare retningslinjer for hvordan lønnen til eliten i administrasjonen skal fastsettes.

LES OGSÅ: Administrasjonssjefen i hardt vær for lønnsbonanza til sine nærmeste kollegaer (for abonnenter)

I forslaget til vedtak i onsdagens kommunestyremøte ønsker partiet at følgende beskjed sendes administrasjonssjef Britt Elin Steinveg:

«Kommunestyret ber administrasjonssjefen utarbeide klarere retningslinjer for lønnsfastsettelse i Tromsø kommune. Dette må fremlegges for kommunestyret i tilknytning til behandlingen av økonomirapport del 2.»

LES OGSÅ: Uklart om ansatte i kommunen får beholde for høye lønninger

Høyre er kritisk til lønnshoppet som administrasjonsledelsen ble gitt av administrasjonssjefen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: «Himmelsk lønn eller lønn i himmelen»

Partiet peker i forslaget på den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er kommet i: «Kommunestyret er bekymret for de signaler som sendes til resten av kommuneorganisasjonen og innbyggerne i kommunen sett i lys av kommunens utfordrende økonomiske situasjon.»