Amerikansk initiativ for utvidet arktisk shipping og handel

Åpner nye muligheter

Delstaten Maine vil inn i den arktiske familien – med flere skipsruter og økt handel mellom Tromsø og Portland.

Rambøll har dratt i trådene for økt samarbeid mellom fire havnebyer – Tromsø, Reykjavik, Nuuk og Portland. Fra venstre: Gunnar Davidsson fra fylkeskommunen, Jørn Henriksen fra Hurtigruten, Nils Arne Johnsen, Halvar Pettersen fra Tromsø Havn, Lara Konradsdottir fra Eimskip og Jan Flaat fra Fiskernes Agnforsyning.   Foto: John Strandmo

nyheter

Rambøll-direktør Nils Arne Johnsen har siden i fjor høst ledet et utviklingsprosjekt som inkluderer havnebyene Tromsø, Reykjavik, Nuuk på Grønland og Portland.

Nytt rutenett

– De siste fire årene er det utarbeidet et nytt rutenett for skipsfart i den nordlige Atlanteren. Her har sentrale aktører i Maine tatt til orde for at de ønsker tettere inntreden i den arktiske økonomien.

Johnsen har i sitt arbeid sammenlignet rammebetingelsene for utvikling av internasjonal godstrafikk. Her har Maine – ved hjelp av offentlig finansiering – hatt en eksplosiv utvikling.

Les også: Bellona: Viktig rapport for skipsfart i omstilling

Nye markeder

– Amerikanerne ser seg rundt etter nye markeder og samarbeidspartnere. I den forbindelse er det arrangert en rekke seminarer og konferanser i de nevnte byene.

– Når det gjelder dette prosjektet, har Rambøll, Troms fylkeskommune, Universitetet i Maine og de lokale havnemyndighetene i delstaten eierskapet. Til sammen er det skutt inn 390.000 kroner.

Skipslinjer

Nils Arne Johnsen sier at han – ved en tilfeldighet – startet dette arbeidet i 2013 etter å ha funnet et kart på internett som viste skipslinjene til multikonsernet Eimskip.

– Blant annet har rederiet trafikk mellom Sortland og Portland via Reykjavik. I den forbindelse luftet jeg tanken om å utvide horisonten noe.

Lokal betydning

– I dag eksporteres 80.000 tonn hvitfisk fra fryseterminalene i Tromsø. 10 prosent havner i Portland – alt ved hjelp av Eimskip.

– Ved å tenke nye tanker og koble inn aktører eksempelvis i Finland og muligens Nordvest-Russland, kan eksporten utvides til å omfatte alt fra reiseliv, bygg og anlegg, utdanning og ikke minst mat.

Les også: – Sjøfolkene var viktigst under 2. verdenskrig

Lokal mat

– «Over there» er alt fra arktiske områder veldig interessant for amerikanerne.

– Og så kan jeg nevne at områdene rundt Portland huser omtrent 1,7 millioner innbyggere. Men på årsbasis er 16 millioner turister innom. Dersom disse løfter blikket mot våre områder, blir de økonomiske konsekvensene betydelige, konstaterer Nils Arne Johnsen som i begynnelsen av oktober reiser til delstaten med en gruppe lokale aktører. Målet er økt handel mellom de fire havnebyene.