Penger til palme-kamp

Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilger 30.000 kroner til Tromsø kommune til bekjempelse av tromsøpalme og andre svartelistede arter på Tromsøya og øyene på yttersida.
nyheter

– Kommunen har gjort en stor og viktig innsats for å bekjempe tromsøpalme i flere år og har langt på vei lykkes med å bekjempe arten på flere lokaliteter. Det er viktig å fortsette arbeidet for å unngå eller redusere negative virkninger for biologisk mangfold, heter det i vedtaket.