Slik forklarer de nedgangen i overnattingsstatistikken

Det var nesten 30.000 færre overnattinger hos nordnorske overnattingsbedrifter i april 2017, men nedgangen har en naturlig forklaring.

NEDGANG: Sammenlignet med april 2016, hadde hotellene i Troms en nedgang på 18.156 overnattinger.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Nordnorsk Reiselivsstatistikk, et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge, har bearbeidet overnattingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå for april måned.

Her kommer det fram at det var totalt 191.441 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2017. Dette er 30.000 færre sammenlignet med samme måned i 2016, og innebærer en nedgang på 13 prosent. I Troms er det en nedgang fra 88.808 i april 2016 til 70.652 i 2017.

20 prosent nedgang

Det var en nedgang på totalt 20 prosent for hotellene i Nord-Norge. Nasjonalt var det en nedgang på seks prosent. Utenlandske hotellovernattinger gikk ned med 12 prosent, mens det nasjonalt var en nedgang på fire prosent.

Nordnorsk Reiselivsstatistikk begrunner nedgangen med forskyvning av påskeuken fra mars 2016 til april 2017. De poengterer at dersom man legger sammen økningen i mars med nedgangen i april, er det en samlet økning på 18.000 overnattingsdøgn i Nord-Norge de siste to månedene.

928.870 overnattinger

Totalt har det vært 928.870 overnattinger i Nord-Norge i løpet av årets første fire måneder. Dette er 45.000 flere enn fjoråret.