Rystraumen blir vernet

VERN: Rystraumen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Fylkesmannen i Troms foreslår overfor Miljødirektoratet at Rystraumen (17,5 km² sjøareal) blir ett av tre nye marine verneområder i Troms, etter at verneplanen har vært på høring.

– Rystraumen er en sterk tidevannsstrøm. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller, heter det om verneverdiene.

De to andre verneområdene i Troms er Ytre Karlsøy og Rossfjordstraumen.