Nå avgjøres Ikea-veiens skjebne

Denne uken avgjøres det hvordan Ikea-veien vil bli.

NY VEI: Ærfuglvegen skal forlenges slik at den går forbi Kiwi og Biltema på Håpet. 

nyheter

Ikea-veien, eller Ærfuglvegen, skal forlenges mellom Heilovegen og Ørnevegen på Langnes. Nå skal reguleringsplanen opp i kommunestyret.

Veien skal både ha et eget fortau for gående og et eget sykkelfelt. I dag stopper veien ved Alkevegen, men ved utvidelsen vil veien utvides til å gå forbi Kiwi og Biltema på Håpet.

Veien skal også få et busstopp i krysset ved Alkeveien. Det er lagt opp til kantstopp, slik at bussen må stoppe midt i veien og at øvrig trafikken må vente på bussen.

Bred vei

På den eksisterende veien vil veibredden bli 19 meter, mens på den nye delen av veien er det lagt opp til en veibredde på 22 meter.

Det er nettopp veibredden som har vakt sterke reaksjoner fra grunneiere og bedriftseiere som holder til i Ærfuglvegen. Flere har kommet med innvendinger til planene.

Per Krane har gått hardt ut og krevd at kommunen må ut med 5.000 kroner per kvadratmeter for arealet som erverves fra hans eiendom.

Mulig erstatning

I Kranes merknad til veien skriver han at «Det aksepteres ikke at eiendommen båndlegges ved at det avsettes areal til siktlinjer av hensyn til utenforliggende trafikk». Det kommer fram i saksfremlegget at dersom Krane opplever økonomisk tap, kan det være grunnlag for erstatning.

JM Hansen eier Ærfuglvegen 3A og 3B. Daglig leder Andreas Arild i JM Hansen har tidligere uttalt at utvidelsen av veien setter 200 arbeidsplasser i fare.