– Vi vil gjerne ha en debatt om vern, men møtes med argumentene om at vi er mot all form for byutvikling

Flere innbyggere fikk komme til orde i kommunestyrets spørrerunde – og samtlige ville ha svar på spørsmål om byfortetting og bygningsvern.

VIL HA KRITISK DEBATT: Jos Kögeler i Fortidsminneforeningen vil at det skal vedtas en retningsgivende og overordnet policy for hvordan verneverdige bygg, byområder og grøntarealer skal ivaretas.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Først ut var Fortidsminneforeningens Jos Kögeler som innledet sitt spørsmål med å fortelle hvor frustrerende det var å kjempe for bygnings- og områdevern.

– Vi vil gjerne ha en debatt om vern, men møtes med argumentene om at vi er mot all form for byutvikling, sa han.

Etterlyser kritisk debatt

Ifølge ham så er det en sterk vilje fra byens befolkning om å ha en kritisk debatt om hvordan man kan verne grøntarealer, bygg og områder fra omfattende nybygging.

– Folk mister sol, utsikt og bokvalitet i sine hjem, sa Kögeler.


Trolig flertall for ni etasjer høy boligblokk rett ved Kongeparken

Ap sier ja til JM Hansen Eiendoms høyhusplaner i Vestregata. Etter alle solemerker vil dermed detaljreguleringsplanen for blokka vedtas på onsdagens kommunestyremøte.


Vil ha klar policy

Han etterlyste en tydelig og konkret policy for vern av parker, bymiljø og siktlinjer i sentrum.

Ordfører Kristin Røymo svarte på vegne av kommunen.

– Vi ønsker ikke faste høyregulering, og vi ønsker å vurdere enkeltprosjektene på selvstendig grunnlag, sier hun.

Ifølge Røymo er det nødvendig å åpne for store – og ofte omfattende – boligprosjekter.

– Vi har fått 500 nye innbyggere de siste månedene. Mange har et ønske om å bo i sentrum – og vi må fortette, sier hun.

Miljøvennlig boligutvikling

Ifølge ordføreren er en fortetting i sentrum også et av de viktigste virkemidlene for en miljøvennlig boligutvikling.

– Det betyr at vi må bo tettere – og noen vil miste noe, sier hun.

LAR SEG IKKE STYRE: Ordfører Kristin Røymo mener at kommunen ikke lar seg diktere av kravstore utbyggere.   Foto: Christer Pedersen

 

At mange protesterer mot omfattende bolig- og eiendomsprosjekter er forståelige, sier hun.


Kommer det ei ny boligblokk i ditt område? Her kan du se planen i 3D

Kommunen har nemlig nå fått på plass en stor 3D-skjerm hvor du kan sjekke ut alle byggeprosjekter i Tromsø.


"Spekulasjonsforfall"

– Vi forstår at folk blir fortvilte når de mister utsikten. Vi tar ikke lett på dette, sier hun.

Marit Henriksen hadde sendt inn neste spørsmål. Hun ville ha svar på hvorfor det åpnes for det hun kaller "spekulasjonsforfall".

– Mange gårdeiere lar hus forfalle og får rivetillatelse når forfallet er gått for langt. Deretter truer de med ikke å bygge igjen tomtene dersom de ikke får gjøre det som de vil, sier hun.

Kravstore gårdeiere

Blant annet mener hun at tomteeierne krever å få sprenge rammene til reguleringsplaner og andre overordnede planer.

Ordføreren mener at dette blir tatt hensyn til i arbeidet med en revidering av sentrumsplanen.

– Vi skal være i tett dialog med folk i sentrum, med næringslivet og med interesseorganisasjoner, sier hun.

Å hindre forfall er vanskelig, mener hun videre.

– Vi har få virkemidler fra kommunens side for å hindre forfall, sier hun.


Hun blir ny sjef for Tromsø sentrum

Trude Ørpetvedt blir sjef for Tromsø Sentrum AS. Ørpetvedt kommer fra stillingen som direktør i Kvitebjørn Varme til stillingen for det nyopprettede Tromsø sentrum AS.


Lar seg ikke presse

Når det kommer til krav fra utbyggere om å få bygge stort, høyt og omfangsrikt så mener hun at kommunen ikke lar seg presse.

– Vi behandler veldig mange saker. Noen av dem er kontroversielle, men disse blir behandlet både administrativt og politisk, så de blir ikke vedtatt på utbyggers vilkår, sier hun.