Vil gi bompenge-rabatt til piggfribrukere

Dersom du bruker piggfrie vinterdekk i fremtiden, skal du få rabatt for å kjøre gjennom bompengestasjonene.

Ragni Løkholm Ramberg (Ap). 

nyheter

Kommunestyret vedtok torsdag en plan mot luftforurensninger i Tromsø – og valgte å droppe det opprinnelige forslaget fra administrasjonen om å innføre piggdekkavgift.

Isteden gikk man for en "lightversjon" der man vil gi rabatt til dem som kjører med piggfrie vinterdekk for å passere bomstasjonene som kommer.

Ikke tiden for piggdekkavgift

– Det er ikke tiden for å innføre en slik avgift i dag. Vi vil få en rekke nye virkemidler for å redusere bilbruken i den nye samferdselssatsingen som kommer i forbindelse med Tenk Tromsø. Det er bedre å begynne med gulrot istedenfor pisk, sier Arbeiderpartiets nylig avgåtte leder i byutviklingskomiteen, Ragni Løkholm Ramberg.

Vil premiere piggfritt

Hennes komité stemte enstemmig mot innføring av piggdekkavgift da saken ble behandlet der tidligere i vår etter forslag fra Høyres Øyvind Hilmarsen.

– Man bør premieres for å bidra til et bedre miljø og til mindre slitasje på veiene. Det er viktig for byen å redusere svevestøv og luftforurensninger, sier Hilmarsen.

Både posisjonen og opposisjonen støttet vedtaket om å droppe piggdekkavgift.

Andre kilder til forurensing

En av hovedgrunnene var at man er usikker på effekten i Tromsø. I andre byer er det andre vel så store kilder til luftforurensing – som blant annet vedfyring og strøing.

– Jeg mener at kommunen har gjort lite på egen kjøl. Man har ikke "plukket de lavthengende fruktene" som eksempelvis vasking av strøsand, vasking av veier, sier Ramberg.

Mange motstandere av piggdekkavgift i Tromsø hevder at det er usikkert å kjøre på piggfrie dekk. Blant andre påpekte Høyres Gunnar Pedersen at det kreves at noen av byens bilister MÅ kjøre med piggdekk for å rugle opp is- og snødekke. Dette reagerte Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund på.

– Ikke svart-hvitt

– Jeg reagerer på at dette kommer opp hver gang vi diskuterer piggdekk. Det blir veldig svart og hvitt. Det kommer selvfølgelig ikke til å bli slik at alle begynner å bruke piggfritt over natta, sier han.

I Tromsø er det i dag cirka 33.000 bilister. For å redusere noe av motstanden mot bruk av piggdekk, ønsker kommunen å "lære" byens bilister å bruke piggfrie dekk.

– Vi må gjennomføre holdningskampanjer, og kanskje la folk teste forskjellen mellom piggdekk og piggfritt, sier Ramberg.

Vil ha piggfri-panteordning

Venstres Jonas Stein mener at en ordning med bompengerabatt vil komme altfor sent. Han ønsker å komme i gang raskt med en overgang fra den hyppige bruken av piggdekk til flere piggfri-bilister.

– En bompengeordning kommer ikke opp til høsten. Jeg mener vi skal gjennomføre en pilotordning med pant på 1.500 kroner per dekksett for skifte til piggfritt etter modell fra Trondheim, sier Stein.

Dette fikk han imidlertid ikke støtte for – men politikerne vedtok å utrede saken på sikt.

De andre tiltakene som kommunestyret vil skal gjennomføres for å dempe biltrafikken er:

* hyppigere vask av gater og fortau

* Bruk av vasket strøsand

* Hyppigere bruk av magnesiumklorid for å binde støv

* Gjennomføre holdningskampanjer for mindre bilbruk