Disse anleggene i Tromsø får tildelt millioner

Fylkesrådet fordeler rundt 53 millioner kroner til anlegg for idrett, kultur og fysisk aktivitet i Troms.

SPILLEMIDLER: Fløya har fått tildelt spillemidler. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Gjennom årets fordeling tilgodeses ulike typer idretts-, friluftslivs- og næringsmiljøanlegg.

– Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være fysisk aktive i anlegg og områder som er godt tilrettelagt. Det er en formidabel vilje til å bygge anlegg i Troms. I alt 61 av totalt 126 søknader får tilsagn om hele eller deler av søknadsbeløpet. Dette viser at behovet for midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er langt større enn det tilgjengelige rammer kan innfri, skriver Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring i en pressemelding.

Disse anleggene får spillemidler:

  • Tromsø turnhall AS, basishall og aktivitetssal 1 ved Templarheimen turnhall
  • Fløya IF, arrangementshus og kunstgress 11-bane ved Fløyabanen
  • Tromsø kommune, Grøtfjordstranda badeplass og Kvaløysletta skiløype
  • Tromsø skiklubb hopp, fire rekruttbakker og snøproduksjonsanlegg ved Grønnåsen hoppanlegg
  • Kvaløysletta skilag, rulleskiløype og løypenettet rundt Storelva skistadion
  • Ramfjord UIL, Ramfjord skole kunstgress 11-bane.