Derfor tar UP flere syndere på veien i år

Selv om halvårstallene til Utrykningspolitiet viser en økning, er ikke UP-sjef Geir Marthinsen bekymret.

Mer ressurser: Kanskje ikke overraskende har de fire nye patruljene til Utrykningspolitiet sørget for at flere har blitt tatt for lovbrudd på veiene i nord. Foto: Tor Farstad  Foto: Tor Farstad

nyheter

Halvårstallene til Utrykningspolitiet i Troms, Nordland og Finnmark viser at de både pågrepet flere og utsendt flere bøter enn samme periode i fjor. Det bekymrer likevel ikke UP-sjefen i nord, Geir Marthinsen.

– Til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene. Mange av de veifarende gir oss tilbakemeldinger på at de opplever at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre – noe som igjen vil bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, sier Marthinsen i et presseskriv.


UPs resultat for det første halvåret i 2017 (2016 tall i samme periode i parentes):
  • Pågrepne: 208 (175)
  • Forenklede forelegg: 7357 (5993)
  • Gebyrer: 913 (840)
  • Fart (som resulterte i førerkortbeslag): 350 (332)
  • Annet /adferd (som resulterte i førerkortbeslag): 25 (29)
  • Rus (som resulterte i førerkortbeslag): 98 (62)*
  • *205 (127) hvis man inkluderer lavpromille og førere uten førerkort som også var påvirket
  • Totalt førerkort beslag: 473 (423)
 

Flere patruljer

Marthinsen tror noe av økningen kommer av at de har vært mer synlig og hatt mer ressurser tilgjengelig.

– Som oversikten viser er det samlet sett en økning i det meste som har vært vårt fokus på veiene inneværende år sammenlignet med samme periode i 2016. Noe av økningen må tilskrives omorganiseringen av UP høsten 2016 som førte til at vi fikk tildelt fire nye patruljer med virkning fra 1. august, sier Marthinsen.

Flere rusførere avslørt

Det siste halvåret har UP tatt 205 ruspåvirka sjåfører mot 127 i samme periode i fjor.

– Vi er spesielt fornøyd med at vi har klart å avsløre langt flere rusførere enn tidligere år. Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse har vi pågrepet 208 personer, og stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet, sier Marthinsen.

Flest tatt for fart

Talleneviser også at 80 prosent av de forenklede foreleggene som ble utskrevet i vår skyldes fartsovertredelser, mens resten i all hovedsak gjelder bruk av mobiltelefon. Gebyrene skyldes manglende bruk av bilbelte.