Gir et endelig nei til planene om en ekstra etasje

Rogers, sett fra Torghuken  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Kommunens avslag på søknaden om å oppføre et påbygg på Storgata 85 blir bekreftet av Fylkesmannen i Troms, etter at klagen er behandlet.

– Slik vi ser det, er bygget per i dag oppført med 3,5 etasjer mot Storgata. Oppføring av en ny fullverdig etasje, med en høyde på cirka 2,8 meter som omsøkt, krever således dispensasjon fra reguleringsplanens etasjebestemmelse, heter det i vedtaket fra Fylkesmannen i Troms.

Det var i desember 2015 tiltakshaver Bjarne Michalsen fikk avslag fra kommunen.

Kommunen begrunnet avslaget med at en femte etasje vil gi økt skyggelegging i Storgata og Stortorget, og viser til påbygget på toppen av nabobygget som ga «betydelig negativ effekt på sol- og skyggeforholdene på Stortorget».