Fant skitne hansker og inntørkede fiskerester på fiskemottak

Mattilsynet fant litt av hvert på inspeksjonen på Sommarøy.

Mattilsynets kontor i Tromsø  Foto: Tor Farstad

nyheter

29. juni gjennomførte Mattilsynet en uvarslet inspeksjon hos Lerøy på Sommarøy.

Der ble det avdekket flere forhold som ikke var i tråd med regelverket.

Hansker med fiskeskjell

Deriblant fant Mattilsynet hansker som var satt til tørk på tørkestativet, som hadde rester av fiskeskjell og blodvann.

Mattilsynet påpeker viktigheten ved at alt av tøy og verneutstyr som blir benyttet i produksjonslokalet skal være rent, slik at sannsynligheten for forurensning av næringsmidlene blir så liten som mulig.

I tillegg var det støv og inntørkede flekker på veggene i rommet hvor hanskene blir tørket.

Inntørkede fiskerester

Mattilsynet fant også inntørkede fiskerester på stativene under transportbåndene i mottaks- og sløyeavdelingen, samt på graderlinjen. Mattilsynet påpeker at Lerøy må rengjøre båndene før det kan bli tatt i bruk igjen.

Mattilsynet har satt en frist for å gjennomføre forholdene til 26. juli.