Dette koster det å arrangere Debutuka

I neste uke starter årets fadderuke ved universitetet. Å arrangere en slik fest, er ikke billig.

Dyrt å booke: Debutuka booker store artister til fadderuken. Her fra Driv i 2015, da Matoma sto på scenen. Han spiller i år igjen. Foto: Daniel Lilleeng 

nyheter

Debutuka i Tromsø starter tirsdag 15. august og varer fram til lørdag 26. august. I elleve dager skal nye studenter lære byen, universitetet og hverandre å kjenne. De frivillige i Debutuka har satt sammen et fullspekket program. Konserter, monsterquiz, foredrag, toppturer, yoga er bare noe av det man kan foreta seg i løpet av Debutuka.

Flere hundre tusen

Leder: Ida Sandvik Knudsen har studert fiskeri- og havbruksvitenskap. Til høsten skal hun begynne på førsteåret på økonomi og administrasjon. Før den tid er hun den øverste lederen for Debutuka. Foto: Privat 

Leder i Debutuka, Ida Sandvik Knudsen, forteller at prislappen for arrangementet er i hundretusenklassen.

– Kostnadene er litt forskjellig hvert år. Vi får rundt 400-500.000 kroner i støtte fra forskjellige organisasjoner, blant annet universitetet, samskipnaden og private sponsorer, forteller hun.

I år har de budsjettert med å bruke 400.000 kroner.

– Men det er uten billettinntekter fra de ulike arrangementene. Spørsmålet er om man selger nok til å gå i overskudd, sier hun.

Den totale kostnadsrammen for alle de ulike delene av Debutuka kan likevel komme til å være høyere. Hvert fakultet har muligheten til å kjøre et eget opplegg ved siden av det som er felles for Debutuka. Noen av fakultetene henter derfor inn penger til sitt eget opplegg i tillegg til det de får fra Debutuka.

– Hvert fakultet kan søke til universitetsstyret om midler, forklarer Knudsen.

De kan også hente inn penger fra fakultetene eller private sponsorer.

– Jeg vet blant annet at BFE-fakultetet (biovitenskap, fiskeri og økonomi, journ.anm.) blir sponset av DNB, forteller hun.

Går mest til artister

Hun forteller at pengene skal brukes til blant annet å betale og fly inn foredragsholdere, leie av bord og stoler, grillmat, pizza og premier til ulike quizer. Det er imidlertid en utgiftspost som er den klart største.

– Det går mest penger på å få inn artister, sier hun.

– Det er cirka 350.000 kroner. Men det meste blir dekt inn av billettinntekter igjen, så vi budsjetterer oppå det igjen, fortsetter hun.

Universitetet punger ut

Finansieringen av Debutuka kommer fra mange plasser. Den største bidragsyteren, rent økonomisk, er universitetet selv.

– De gir oss 300.000 kroner i året, forteller Knudsen.

Leder av universitetsstyret, rektor Anne Husebekk, forteller at dette er noe de gjør for å gjøre overgangen til studentlivet lettere.

– Det er selvfølgelig for at studentene skal trives i Tromsø og bli kjent med hverandre. Vi vet at det er en stor endring for mange studenter. Det er ikke så lett i overgangen fra familie til det å bo for seg selv. Kanskje det viktigste som skjer i Debutuka er at studentene får seg venner, sier Husebekk.

Knudsen er enig med rektoren om hvorfor det er viktig å investere i fadderuken.

– Studenter som er med i fadderprogrammet er mindre ensomme, de har mindre sjanse for å droppe ut og de er mer tilpasningsdyktige. De blir klare til å delta i universitetslivet, både sosialt og faglig. Det er mindre skummelt å dra i forelesning dersom du kjenner 20 stykker som sitter der da, forteller Knudsen.