Matsentralen samarbeider med TIL - har etablert seg på Alfheim

Tromsø Matsentral har fått innsmett på Alfheim stadion. Derfra sender de ut mat og hjelp til byens trengende.

nye lokaler: Tromsø Matsentral fikk hjelp fra TIL da de fikk gratis tilgang til sine nye lokaler på Alfheim stadion. Herfra hjelper de vanskeligstilte i byen. Fra venstre Geir Arne Nordstrand, Stig Arne Engen, Nina Larsen og Anne Hafstad.  Foto: Haakon Steinmo

nyheter

Initiativtakerne Anne Hafstad og Geir Arne Nordstrand viser stolte fram "sitt" nye storkjøkken med tilhørende kjøle- og frysefasiliteter. Det får de benytte gratis av eieren, Alfheim Arena AS.

Perfekte lokaler

– Vi snakker om perfekte lokaler med en betydelig kapasitet. Det fikk vi blant annet erfare da Coop tok kontakt mandag. Etter at en kjøledisk hadde sviktet, måtte vi ta hånd om 1,4 tonn matvarer. I løpet av minutter var vi på plass med fem biler og fikk varene transportert til Alfheim, forteller Nordstrand.

LES OGSÅ: Sparer tusener på mindre matkasting

Store mengder

Siden oppstarten høsten 2015 har Tromsø Matsentral mottatt 35 tonn matvarer fra ulike butikker i byen.

– Selv om vi snakker om overskuddsmat, er kvaliteten på topp. Så langt har vi kun kastet et titall kilo av de mengdene vi har fått, sier Anne Hafstad.

Både hun og Geir Arne Nordstrand jobbet som førskolelærere før de engasjerte seg i det humanitære arbeidet.

matkasser: Daglig sender matsentralen ut matkasser til familier, enkeltpersoner og institusjoner som ber om hjelp. Initiativtakerne Anne Hafstad og Geir Arne Nordstrand melder om lange, men interessante dager.  Foto: Haakon Steinmo

Mange brukere

– Vi får avsetning på alt. Hver eneste dag pakkes det matkasser til familier og enkeltpersoner som trenger hjelp. Etter bidraget fra Coop, nærmest fråtser vi i alle typer oster, Fjordland-produkt og kjøttpålegg.

Anne Hafstad forteller at bidragsyterne er mange. Dagligvarebransjen ser nytten i at overskuddsvarene er med på å hjelpe andre.

Etter snart to år i matsentralen, erkjenner hun at det ikke lenger er snakk om et engasjement, men en livsstil.

LES OGSÅ: Nystartet bedrift hjelper Matsentralen

Lange dager

– Når vi drar hjemmefra om morgenen, vet vi aldri når arbeidsdagen er over. Dersom en butikk ringer oss sent på kvelden, kan vi ikke vente til neste dag. Matvarene må tas vare på umiddelbart – med eller uten hjelp utenfra, sier initiativtakerne.

Begge er takknemlige for at Alfheim Arena og TIL Fotball har engasjert seg i arbeidet som griper om deg nærmest fra dag til dag.

kantine: Matsentralen og TIL samarbeider fra tid til annen om kantinedriften på Alfheim – noe blant andre spillerne setter pris på.  Foto: Haakon Steinmo

Stadig nye brukere

– Vi får stadig nye brukere – 2-5 hver uke. Det viser at behovet for hjelp er betydelig. For mange sitter det langt inne å oppsøke oss. Til nølerne vil jeg si at vi hjelper alle som spør, sier Nordstrand.

Han forteller at flere fastleger har oppfordret vanskeligstilte pasienter til å ta kontakt. Det viser at engasjementet er bredt.

Også kommunen

– Matsentralen jobber også for Frelsesarmeen, Kafé X, magasinet Virkelig og Røde Kors.

– Dessuten er vi i kontakt med kommunens miljøtjeneste, sier Nordstrand som på sikt håper på et tettere samarbeid med kommunen.

– I den forbindelse kan jeg legge til at representanter fra Trondheim har vært på besøk for å se hva vi gjør, sier initiativtakerne.

Viktig bidrag

TIL-direktør Stig Arne Engen sier at det arbeidet matsentralen utfører, er særdeles viktig.

– Vi snakker om en gigantisk dugnad hvor også TIL Fotball ønsker å gjøre sitt gjennom de ledige lokalene på Alfheim. For oss er det viktig at arbeidet blir permanent, sier Engen.

Bidrar gjerne

Administrerende direktør Ola Svendsen i Norgesgruppen Nord minner om at 800 barn i Tromsø lever under fattigdomsgrensen.

– Derfor bidrar vi både med overskuddsvarer og utkjøring av disse, sier Svendsen som skal engasjere seg personlig i det videre arbeidet.

Styreleder i Alfheim Arena, Kjell Kolbeinsen, sier at apparatet rundt Tromsø Matsentral er i ferd med å sette sammen et interimsstyre som skal sørge for at dette blir en permanent ordning.

– I det ligger også å skaffe til veie driftsmidler slik at initiativtakerne ikke må ta penger fra egen lomme for å holde driften i gang.