Så mange passasjerer reiste til og fra Tromsø lufthavn i juli

Pilene fortsetter å peke oppover for Tromsø lufthavn Langnes.

FLERE REISER TIL OG FRA TROMSØ: Tall fra Tromsø lufthavn viser at stadig flere reiser til og fra flyplassen. 

nyheter

I en pressemelding opplyser lufthavnen at det totalt var 182.790 passasjerer som reiste via flyplassen i juli måned.

Dette tilsvarer en økning på 6,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Den fine veksten i reiselivet i nord vises godt i tallene vi kan presentere. Vi har god økning i antall reisende via norske lufthavner og mange glade feriegjester på våre charter- og ruteavganger til utland, sier Mona Ringstrand, kommersiell sjef ved Tromsø lufthavn.

Det var 166.208 innlandsreisende innom lufthavnen i juli. Dette er en økning på 5,8 prosent. 16.582 personer reiste direkte til utlandsstasjoner fra Tromsø, noe som er en økning på 16 prosent.

Hvis man ser de første syv månedene av året under ett, så har lufthavnen hatt en økning på ni prosent i antall reisende.