Fagforbundet svarer på UNN-kritikken: - Å kaste ledelsen løser ikke våre problemer

Fagforbundet holdt tirsdag pressekonferanse etter utspill de mener er et angrep på sykehuset.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Mads Gilbert (fra venstre), Marianne Johnsen , hovedtillitsvalgt Fagforbundet og styrerepresentant på UNN, Rigmor Frøyum, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet, Monica Fyhn Sørensen, Norsk sykepleierforbund.  Foto: Lars Johnsen

nyheter

I et notat som ble delt ut på pressekonferansen skriver de at de ikke godtar at deres kollegaer skal brukes i det de mener er et politisk spill.

- Vi er lei av den stadige svartmalingen og elendighetsbeskrivelsen av forholdene ved UNN. Kjersti Toppe er nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sitter for Troms, UNNs hjemfylke. De er - sammen med resten av Stortinget - ansvarlige for de økonomiske rammebetingelsene for drift av UNN og resten av landets offentlige sykehus. Verken Toppe eller Fylkesnes har kontaktet oss som fagorganiserte for å høre vår mening, står det i notatet.

Fylkesmannen slo alarm

Fredag omtalte Dagens Medisin at Helse- og omsorgsdepartementet i sommer hadde et eget møte om bekymringene for situasjonen ved UNN. Helse Nord-ledelsen, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen var innkalt. Ingen fra UNN-ledelsen var invitert, da det er Helse Nord som skal følge opp sykeshuet.

Ifølge Dagens Medisin var det summen av en rekke ulike henvendelser at Fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen, slo alarm direkte til departementsråden. Henvendelsene skal være varsler om fryktkultur, dårlig meldekultur, høyt konfliktnivå og tilsynssaker som ikke håndteres riktig.

LES OGSÅ: UNN svarte ikke på Helsetilsynets henvendelser - fikk dagsbøter på 10.000 kroner

Nordlys (krever innlogging) skrev søndag at både Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp), krever uavhengig gransking av UNN. Uttalelsene stortingsrepresentantene kom med er det Fagforbundet svarer på under pressekonferansen, som startet klokken 14.30 tirsdag.

- Å kaste ledelsen løser ikke våre problemer

Fagforbundet mener de økonomiske rammene er for små, og viser til at det er nye nedskjæringer som gjennomføres i disse dager.

- Vi ansatte tynes enda hardere. De økonomiske rammene er nå så marginale at når nye behandlingsmetoder og dyre medisiner skal tas i bruk, får dette direkte negative konsekvenser i vårt daglige pasientarbeid.

- Vi ser ikke at de vanskene vi har på UNN løses med å skifte ut ledelsen. Vi har mange og delte meninger om ledelsens håndtering, og vi fører stadig kampen for forbedringer der ledelse og styre er våre lokale motparter. Å kaste ledelsen løser ikke våre grunnleggende problemer, skriver de.

- Gi oss arbeidsro

- Gi oss arbeidsro og respekt, ikke trusler og mistillit, skrev Fagforbundet i en-post før pressekonferansen.

E-posten er signert av Monica Fyhn Sørensen, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund, Rigmor Frøyum, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Marianne Johnsen, fagforeningsleder/hovedtillitsvalgt/styrerepresentant i Fagforbundet og Mads Gilbert, medlem i Fagforbundet og Legeforeningen.