Setter i gang stor undersøkelse – skal finne ut av nedgangen i sommerturister

Det er færre turister i Tromsø om sommeren og de legger igjen mindre penger. Nå skal reiselivsbransjen sjøsette en stor kartlegging av hva som lokker folk til Ishavsbyen.

VIL HA FLERE: Sommerturistene som kommer til Tromsø skal bli flere – og skal helst bruke mer penger, mener reiselivsmyndighetene.  

nyheter

Det kommer omtrent like mange turister til Tromsø om sommeren som om vinteren.

Det som hovedsakelig skiller de to gruppene reisende er at vinterturisten i gjennomsnitt bruker 2.500 kroner per døgn på opphold, mat og drikke, samt opplevelser.

Sommerturisten bruker til sammenligning "bare" 1.800 kroner, forteller reiselivssjef Chris Hudson til iTromsø.

VIL HA SVAR: Reiselivssjef Chris Hudson forteller at det nå gjennomføres en stor kartlegging av ønsker, behov og forventninger til de reisende som kommer til Tromsø.  

 

Stor kartlegging

– Vi har derfor satt i gang en stor kartlegging av hva de reisende ønsker å få oppleve mens de er her på sommeren, sier han.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i overnattingsgjester – NHO har ingen forklaring

Vinterstid er det ganske klart hva som lokker. Nordlys, den arktiske natta, aktiviteter i snø og is – samt knølhvalene og spekkhoggerne er det som får turister til å komme fra hele verdenen.

Sommerstid er imidlertid bildet langt fra like tydelig.

FULLT OM VINTEREN: Vinterturistene kommer for nordlyset, hvalene og arktiske vinteropplevelser – men hva som lokker sommerturister er langt fra like klarlagt.  Foto: Håkon Steinmo

 

Spørreundersøkelse

– Derfor gjennomfører vi en stor spørreundersøkelse blant dem som kommer til Tromsø – men også blant dem som IKKE kommer hit om hva slags forventninger de har, sier Hudson.

Kartleggingen er et samarbeid mellom destinasjonsselskapene i Tromsø, på Senja og i Vesterålen, i Lyngen og på Nordkapp.

– Vi gjennomfører kartleggingen i turistinformasjonene, på flyplassene, men også gjennom spørreundersøkelser andre steder enn i Tromsø og Nord-Norge, sier Hudson.

Troms fylke og Innovasjon Norge bidrar til finansieringen – og målet er enkelt.

Vil ha høyere pengebruk

– Vi vil ha flere som kommer hit til regionen på sommeren – og vi vil at de skal bruke mer penger mens de er her, sier reiselivssjefen.

Utviklingen for sommertrafikken er noe lavere enn vinterturismen. I juni måned pekte sågar overnattingsstatistikken nedover sammenlignet med samme periode i fjor.

"All time high"

– Vi har ingen direkte forklaring til hva som ligger bak nedgangen, men en forklaring kan være at juni 2016 var en eksepsjonelt bra måned, sier Gunnar Nilssen, regionkontakt for NHO Reiseliv til iTromsø.

LES OGSÅ: Over 115.000 har besøkt Fjellheisen så langt i år: – Det er ganske vilt

For Tromsøs del var antall gjestedøgn på hoteller, campinger og hyttegrender på litt over 73.100 i juni i år. I fjor var tilsvarende tall cirka 76.200.

– Det vi kan se historisk er at trafikken har økt over en tiårsperiode – og at 2017-tallene er svært gode tall om man ser det over tid, sier Chris Hudson.

Tilpasse produkter

For ti år siden var det knappe 50.000 overnattingsdøgn i Tromsø i juni, forteller han.

Kartleggingen som nå skal gjennomføres skal som sagt både bidra til økt trafikk, men også økt lønnsomhet.

LES OGSÅ: Dette sier turistene om Tromsø i sosiale medier (for abonnenter)

Og for å gjøre Tromsø mer attraktivt for sommerreisende må noe gjøres for å lokke dem hit.

– Vi må lage produkter som de etterspør. I juli er det eksempelvis mange norske familier som legger turen hit. Da må vi ha aktiviteter og tilbud som er tilpasset dem, sier reiselivssjefen. Om man kan få opp gjennomsnittlig forbruk for turistene om sommeren vil det gi rom for helårsvirksomhet i flere selskaper i bransjen.

Helårsvirksomhet

– Det vil i sin tur gi positive ringvirkninger med at vi ikke blir så avhengig av sesongarbeidere og vi slipper så stor turnover og nyrekrutteringer, sier Hudson.

LES OGSÅ: Derfor elsker turistene Tromsø (for abonnenter)

Kartleggingen skal foregå over tre år, og en sluttrapport skal ligge klar i 2019.