Planene for E8-trase

Reindriften reagerer

Ny E8-trase i Ramfjord kan forvanske driftsforholdene for reindrift på Stuoranjarga, mener Reinebeitedistrikt.

Mauken/Tromsdalen Reinbeitedistrikt mener planene for ny E8-trase gjør reindrift problematisk.   Foto: Marius Hansen

nyheter

Mauken/Tromsdalen Reinbeitedistrikt mener planen for østre E8-trase i Ramfjord gjør driftsforholdene på Stuoranjarga «svært problematisk». Traseen vil nemlig påvirke hele flyttemønsteret i området.

– Det er svært nødvendig å utrede konsekvensene av den planlagte traseen, slik at reindriften i området skal kunne ha en forutsigbar fremtid, skriver de i sine merknader.

Videre krever de en grundigere analyse av planene.

På denne bakgrunn kan ikke reinbeitedistriktet godkjenne reguleringsplanen uten grundigere konsekvensanalyse, skriver de.