Klager på kommunens byggenekt i Robukta

Robukta AS påklager formannskapsvedtaket om forbud mot byggetiltak i Robukta til Fylkesmannen i Troms. Daglig leder frykter en langvarig prosess.

klager: Bård Sverdrup og Totalrenovering påklager vedtaket om bygge- og deleforbud. 

nyheter

– I første omgang påklager vi vedtaket om bygge- og deleforbud innenfor fristen, skriver daglig leder Bård Sverdrup i Robukta AS i en epost.

Klagefristen er på tre uker.

Hotellplaner

HOTELLPLANER: Før sommeren sendte Robukta AS inn planer for hotell i tre etasjer og med 80 rom i Robukta. De gamle selskapslokalene til høyre skal restaureres og fungere som resepsjon. Illustrasjon: 70 Grader Nord Arkitektur 

Kommunen jobber for at eiendommene i Robukta omgjøres til friområder for allmennheten og vil ha bygge- og deleforbud inntil ny reguleringsplan er vedtatt. I dag er eiendommene regulert til næringsformål, og før sommeren sendte Robukta AS inn planer om bygging av hotell i tre etasjer i Robukta.

Da saken om midlertidig forbud mot tiltak ble behandlet i formannskapet 15. august fikk Jonas Stein (V) støtte fra hele formannskapet om at kommunen skal gå i dialog med Totalrenovering for å kjøpe eiendommen.

– Det virker som om man vil omregulere området for å så betale en lavere pris. Det er både moralsk og juridisk problematisk, sa Stein.

Kan ta mange år

Bård Sverdrup regner med han får innkalling til møte med kommunen om dette, men frykter en langvarig prosess. De har allerede brukt fire år på å avklare fremtidig utvikling av eiendommene, uten at det foreligger noen avklaring.

– Dersom administrasjonen i kommunen fortsatt mener at de skal betale pris som friareal, må saken avgjøres av retten. Da vil prosessen være at kommunen i løpet av fire år, som er gyldighet for bygge- og deleforbud, omregulerer eiendommen til friareal, og deretter blir skjønn/verdifastsettelse behandlet av retten. En slik prosess med regulering og rettslig behandling kan ta mange år. Jeg håper selvfølgelig at det er mulig å finne en løsning sammen med kommunen, for å unngå en negativ og ressurskrevende rettssak.

LES OGSÅ: «Robukta må bevares. Da kan vi ikke bygge hotell.»

Relativt raskt

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune sier saken er på sakskartet til avdeling for by og miljø, og håper at samtalene med Robukta AS skjer om ikke lenge.

– Jeg håper at vi kommer i gang relativt raskt. I første omgang må vi gå i dialog, som formannskapet har vedtatt, så får vi diskutere situasjonen. Det kan bli et langsiktig arbeid, sier Steinveg.