Uenige om byggehøyde og lekeareal på Alfheim - vil ha politikerne på banen

Planene om boligbygging rundt Alfheim stadion har møtt på kvist i kommuneadministrasjonen, nå vil Tromsø Bolig AS ha en politisk avklaring.

BOLIGBLOKK: Boligblokka på grusbanen ved Alfheim stadion sett fra lekeplassen ved Senjaveien. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur 

nyheter

I slutten av oktober i fjor ble planene for en ny bydel på Alfheim stadion presentert: 30.000 kvadratmeter fordelt på 220 leiligheter og næringsareal på og rundt fotballstadionet.

Uenige om løsninger

Det er Tromsø Bolig AS som har fremmet forslaget til omregulering, basert på et konsept utviklet av 70 grader Nord arkitektur. Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø Bolig, Tromsø IL og Alfheim stadion II, hvor Tromsø kommune er en av eierne.

220 leiligheter: Det planlegges til sammen 30.000 kvadratmeter fordelt på 220 leiligheter og næringsareal i og rundt Alfheim stadion. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur 

Etter flere møter det siste året om planene ble det i mai slått fast at kommunen på «planfaglig grunnlag var uenig i foreslåtte løsninger knyttet til byggehøyde og lekeareal», går det fram av et brev fra Tromsø Bolig AS til kommunen.

– Samtidig ble det slått fast at slik saken står i dag vil det være hensiktsmessig å behandle dette som en prinsippsak, hvor politikerne inviteres til å ta stilling til de forholdene forslagsstiller og administrasjonen er uenige om, heter det i brevet.

LES OGSÅ: Supportersjef om Alfheim-planer: - Dette er rett og slett grusomt

Krever en viss høyde

Uenigheten står blant annet om lekearealet må være fem dekar sammenhengende eller om det kan deles opp. Det finnes ingen retningslinjer for hvor høyt det kan bygges i Alfheim-området og høydestriden står om bygget på grusbanen.

– I et så sentrumsnært område må vi utnytte arealene best mulig, som krever en viss høyde, sier prosjektansvarlig Roger Ness i Tromsø Bolig AS, som har skrevet brevet til kommunen.

FJERNVIRKNING: Boligblokka på grusbanen ved Alfheim stadion sett fra fastlandet. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur 

I brevet viser han til at de ønsker løsninger hvor det blir en god avveining mellom utnyttelse av sentralt beliggende areal og mulige ulemper knyttet til høyere bygninger enn det som har vært vanlig i området.

Frigjør areal

– Gjennom plassering av høyde mot nordøst skjermes og ivaretas kvalitetene i arealene mot sør. Ny bebyggelse på grusbanen erstatter til dels tidligere friområde. For å videre dette i ny planer byggehøyden satt høyt, slik at frigjort areal på bakken blir størst mulig, skriver Tromsø Bolig AS.

Ifølge Ness er kommuneadministrasjonen enig med dem om å få en politisk prinsippavklaring.

100-årsjubileum

– Det skjer i samråd med administrasjonen for at vi skal komme videre i planprosessen. Vi står et stykke fra hverandre, derfor ser vi på muligheten for å få ei avklaring, sier Ness.

PLANER: Slik ser planene ut for en ny bydel ved Alfheim stadion i Tromsø med fire nye bygg: Ett ved hver av kortsidene rundt selve fotballbanen, og to ute på dagens grusbane/parkeringsplass utenfor areaen.Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur 

Tromsø Bolig har som mål at Alfheim stadion er bygd igjen mot sør og nord til 2020, når Tromsø IL fyller 100 år.

– Dersom vi skal lykkes med dette, forutsetter det at vi får til en effektiv reguleringsprosess, skriver Ness i brevet.