Må betale 15.000 kroner hvis de ikke leverer tiltaksplan mot forurensing

Bjerkaker Sjøpark har fått pålegg på grunn av forurensing rundt byggeplassen.

bjerkaker sjøpark: I juni starter Consto byggingen av første byggetrinn (blokka til høyre) med 72 leiligheter. Over 50 av leilighetene er allerede solgt. Illustrasjon: Brick 

nyheter

Kommunen varsler i et brev til Bjerkaker Sjøpark om pålegg og tvangsmulkt på grunn av forurensning av støv og jord rundt byggeplassen, etter en miljøkartlegging.

– Det ble ikke observert tiltak for å minimere forurensningen. Slike mengder støv som det per dags dato er på/ved byggeplassen, anses å medføre brudd på plan- og bygningsloven, skriver kommunen, og varsler 15.000,- i engangsmulkt og 2.000 i døgnmulkt dersom tiltaksplan ikke leveres innen tre uker.