Debatt

«Maken til konspirasjonsteoretisk spekulasjon skal man lete lenge etter»

Etter at Høyre, blant annet ved tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen og Frp ved justisminister og 1.-kandidat ved stortingsvalget Per Willy Amundsen, har kommet med voldsomme angrep og beskyldninger om at vi forberedte økninger i eiendomsskatten, fant vi det påkrevd å gå ut med hva vi faktisk foreslår, når vi nå har konkludert, fem dager før formannskapet skal behandle saka.

Jens Ingvald Olsen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

At verken Frp eller Høyre ser ut til å offentliggjøre noe av sine budsjettforslag får vi bare ta til etterretning.

I den forbindelse er jo betimelig å spørre iTromsø-redaktør Stig Jakobsen hvorfor ikke forslag etterlyses fra Høyre og Frp, men at det i stedet lages konspiratoriske eventyrfortellinger når vi offentliggjør våre forslag slik at det skal være mulig å kommentere det før formannskapsmøtet førstkommende tirsdag.

LES STIG JAKOBSENS KOMMENTAR HER

Nå har jeg ingen krav til etterrettelighet hos Svardal Bøe og Bjørn-Gunnar Jørgensen når de uttaler seg i politiske saker, men jeg hadde forventet et høyere saklighetsnivå hos redaktør Stig Jakobsen.

For maken til konspirasjonsteoretisk spekulasjon skal man lete lenge etter; -at noen i Ap sentralt skal ha satt dette i gang i valgkamppanikk.

For hva er faktum i denne saka? Jo, etter at administrasjonssjefen i kommunen la fram budsjettforslaget 30. juni og formannskapet førstkommende tirsdag skal vedta innstilling til kommunestyret har Ap, SV og Rødt de siste ukene og dagene jobbet med budsjettet og diskutert hva vi mener er bra og hvilke endringer vi vil foreslå.

Om Høyre og Frp har jobba med budsjettet vites ikke, men de har i alle fall godtgjørelse for å gjøre det. Et av forslagene til administrasjonssjefen var at det skal forberedes sak for taksering av eiendommene i kommunen for nytt takstgrunnlag for eiendomsskatten.

Eiendomsskatteloven har hatt krav om at det skal gjøres hvert tiende år, men med mulig utsettelse i tre år. Nå er imidlertid eiendomsskatteloven endret slik at det ikke lenger er et slikt krav om retaksering. Takseringa som ble gjort i 2004 kan fortsatt gjelde.

Vi har i budsjettarbeidet brakt på det rene at retaksering vil koste om lag 25 millioner kroner. Dette mener vi er en for høy kostnad, ikke minst når det ikke lenger er krav om å gjøre det.

Det er likevel slik at verdiøkningen på boligeiendommene til en viss grad kan legges til grunn ved det som kalles kontorjustering. Fra 2004 til nå har boligeiendommene fordoblet seg i markedsverdi, men uten at eiendomsskattegrunnlaget er økt.

Vi foreslår å øke det med 10 prosent, som betyr 24 millioner kroner i økt skatt, men samtidig sette ned promillesatsen fra 5 til 4 promille som betyr reduksjon på 29 millioner kroner. Det vil si samlet om lag 5 millioner kroner i mindre eiendomsskatt.

For en gjennomsnittlig «kostrabolig» betyr dette en årlig reduksjon på om lag 650 kroner.