NHO og LO enige: – Det har vært en valgkamp som ikke er Norge verdig

Både regiondirektør i NHO, Målfrid Baik, og distriktssekretær i LO, Synnøve Søndergaard, mener de politiske partiene har vært for dårlige til å kommunisere innholdet av deres politikk til velgerne.

KOMMUNIKASJONSSVIKT: Både distriktsdirektør Målfrid Baik (til venstre) og distriktssekretær i LO, Synnøve Søndergaard, mener partiene har sviktet velgerne i valgkampen. 

nyheter

Ifølge prognosene, ligger det an til fire nye år med borgerlig regjering. Likevel er begeistringen avmålt hos NHOs regiondirektør i Troms, Målfrid Baik.

– Vi ligger per nå under 50 prosent. Valgets utfall er fremdeles høyst usikkert. Det er mildt sagt en valgthriller, og slik blir det nok til siste utjevningsmandat er talt, sier hun, og fortsetter:

– Det er kanskje litt for tidlig å si at det er tid for ettertanke, men det mener jeg. Det har vært en spesiell valgkamp hvor de politiske sakene ikke har stått på agendaen, men heller personfokus og meningsmålinger.

– Må være tydelige

Regiondirektøren mener de viktige politiske spørsmålene har druknet i tabloide uttalelser og skarp retorikk.

– Jeg skjønner godt at velgerne ikke har blitt noe klokere på hva partiene står for. Det er utrolig synd, for vi skal ikke langt fram i tid før vi står overfor svært viktige valg. Vi må tydeliggjøre hvordan vi skal skape verdier, da inntektene fra olje- og gassektoren ikke lenger vil kunne bære den norske økonomien. Fokuset må være der, og ikke på personangrep.

I valgkampen har Arbeiderpartiet gjort det klart at de vil reversere så mange av Solberg-regjeringens reformer som mulig.

– Men verken de borgerlige eller venstresiden har klart å få fram betydningen av reformene eller eventuelle alternativer.

Enig med NHO

Til tross for at NHO og LO er vant til å stå på hver sin side i det næringspolitiske landskapet, er distriktssekretær Synnøve Søndergaard enig med Baik hva gjelder valgkampen.

– Arbeiderpartiet og venstresiden har ikke klart å kommunisere godt nok ut hva de skal gjøre med skatteøkningen. Valgkampen har i tillegg vært skitten og til lite nytte for velgerne. Det er ikke Norge verdig, sier hun.

Ifølge Søndergaard ser hun med bekymring på muligheten for fire nye år med borgerlig styre.

– Jeg tror ikke på Høyre når de sier at de ikke vil gjøre noe med sykelønna. Dersom de blir karensdager på sykelønna og reduserte utbetalinger, vil veldig mange lavtlønnede slite med å klare seg. Jeg er redd for utviklingen, sier hun.

– Arbeidslivsfiendtlig politikk

Selv om valgprognosene ser dystre ut for LO, er det likevel én ting distriktssekretæren gleder seg over. At Venstre sliter med å bikke over sperregrensa.

– De fører en politikk som er direkte arbeidslivsfiendtlig. Det går på fagbevegelsens rolle, sykelønnsordningen som de er klare på at de vil gjøre noe med, endringer i arbeidsmiljøloven som de høylytt har applaudert, sier hun og fortsetter:

– Det blir spennende å følge med på vippepartiene utover kvelden og natten.