Troms er det fylket der SV står sterkest i hele landet: – Et bittersøtt resultat

SV har gjort et brakvalg i Troms, og sikrer Fylkesnes et utjevningsmandat.

STERKT I TROMS: Partileder Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes i Storgata under årets valgkamp.   Foto: Martin Lægland

nyheter

– Dersom det ikke har skjedd noen grove feiltellinger, så får jeg utjevningsmandatet i Troms, sier Fylkesnes.

Han får nå sin andre periode på Stortinget, og blir en av veteranene i SVs stortingsgruppe. Kun partileder Audun Lysbakken og Karin Andersen fra Hedmark har sittet på Stortinget for SV før.

Selv om det blir borgerlig flertall på Stortinget, har SV i Troms gjort et godt valg.

– Det er bittersøtt med både et knallvalg i Troms, men fortsatt borgerlig flertall. Her i fylket har hele 7.000 personer stemt på SV. Jeg skal sørge for at de får god uttelling for stemmene sine, sier Fylkesnes.

Sterkest i Troms

SV gjør det best i Troms, av alle fylker, med 10,1 prosent oppslutning. Deres nest beste fylke er Oslo, hvor de har 9,3 prosent oppslutning.

– For fire år siden var Troms også SVs beste fylke. Det hadde aldri skjedd før. Nå er vi det igjen, og befester vår posisjon. Nå må SV virkelig se til Troms. Vi har ikke hatt noen hemmelig suksessformel, men vi har drevet langsiktig arbeid. Vi har valgt å fokusere på havet og fiskeri, selv om noen av våre partistrateger frarådet det.

Fylkesnes har vært en av mest fremtredende kandidatene i valget, grunnet hans engasjement om fiskeripolitikk.

– Jeg blir litt beskjemmet av personfokuset. Vi er et helt lag som har stått på, ikke bare meg. Men noe av grunnen til at det har handlet litt om person, kan være at det ikke er tvil om hvor lojaliteten min ligger, nemlig i Nord-Norge. I tillegg har jeg ikke vært redd for å gå i krigen mot regjeringa, når det har trengtes, sier han.

Komiteer

Etter hvert skal komiteene fordeles mellom de ulike representantene på Stortinget.

– Jeg vil fortsette å jobbe med fiskeri, som ligger i næringskomiteen. Men ettersom jeg nå har en periode bak meg, kan det bli aktuelt å måtte bidra i en av de tyngre komiteene, som finanskomiteen, sier Fylkesnes.