Vil utvide sentrum

Høyres Øyvind Hilmarsen fikk med seg de andre politikerne i byutviklingskomiteen på å utvide bysentrum med noen hundre meter nordover.

"NYTT" SENTRUM: Tromsø sentrum skal nå – formelt – utvides til også å gjelde området mellom Hansjordnesbukta til Kullkransvingen. Bykjernen vil derfor strekke seg fra HT til politistasjonen.   Foto: Ill. Google Maps.

nyheter

Det var da byutviklingskomiteen fikk en gjennomgang av arbeidet med sentrumsplanen at Hilmarsen ville ha en mer fremoverlent plan.

I sentrumsplanen – som skal legges fram til politisk behandling i desember neste år – legges føringene for hvordan bykjernen skal utvikles med tanke på boligbygging, næringsutvikling, samferdsel og miljø.

FORNØYD: Høyres Øyvind Hilmarsen fikk med resten av byutviklingskomiteen på å utvide Tromsø sentrum. Men han fikk dem ikke til å gjøre Tromsdalen til en del av bykjernen. Foto: Christer Pedersen 

 

Viktige valg

Hilmarsen sier at valgene vi tar nå vil få stor betydning for forholdene i sentrum for alle som bor, jobber eller oppholder seg der.

– Vi kommer til å oppleve en kraftig vekst i Tromsø de nærmeste årene, og vi trenger å få et utvidet sentrum slik at flere kan få del av fordelene, sier han.

Fra HT til politistasjonen

Rent konkret foreslo Hilmarsen at det formelle sentrumsbegrepet skal omfatte også strekningen fra Hansjordnesbukta nordover mot Politistasjonen i Kullkransvingen.

Mot sør skal sentrum avgrenses av Hålogaland Teater.

SENTRUMSPLAN: I desember neste år skal en helt ny utviklingsplan for sentrum presenteres.   Foto: Christer Pedersen

 

Hilmarsen møtte noe motbør fra administrasjonen i kommunen som mente at et utvidet sentrumsbegrep kan føre til utvanning.

– Om man har for store områder som omfattes av sentrumsbegrepet så vil vi ikke kunne styrke sentrum på den måten som det legges opp til i sentrumsplanen, sier Audun Haugan, prosjektleder for Sentrumsplanen ved byutviklingsavdelingen i kommunen.

Frykter ikke utvanning

Øyvind Hilmarsen frykter ikke at sentrum skal "utvannes", og miste tyngde.

– Nei, det tror jeg ikke. Vi kommer som sagt til å få en byvekst, og HT og Politistasjonen er allerede blitt naturlige grenser for bykjernen, sier han.

Høyrepolitikeren ønsket også å utvide sentrumsgrensa østover – over Tromsøysundet.

– Jeg mener at Tromsdalen bør inngå i sentrumsplanen – og at området fra Otium til Pyramiden skal være en del av sentrum, sier han.

Årsaken til det er at Tromsdalen er en inngang til Tromsø, og at det er naturlig at den knyttes sammen med resten av sentrum, sier han.

At Dalen skal være en del av sentrum var dog flertallet i komiteen uenig i – og stemte mot forslaget.

Vil ha ferge over Tromsøysundet

Hilmarsen lot seg ikke nedslås av at han ikke fikk støtte for Tromsdals-Sentrum.

For å knytte "fastlandssentrum" sammen med dagens sentrum foreslår han at kommunen begir seg inn i rederibransjen.

– Jeg mener at kommunen – på fullt alvor – må se på muligheten til å ha båtforbindelse mellom Strandtorget og det gamle fergeleiet i Tromsdalen, sier han.

Ifølge Hilmarsen vil dette være en viktig del av en samferdselsløsning over sundet.

Får ikke fortgang

– Det vil være populært for innbyggerne i Tromdalen, det vil bli godt likt av turistene – og det vil gi flere bein å stå på med tanke på kollektivtrafikk, sier han.

Han fikk støtte for også det forslaget fra resten av byutviklingskomiteen.

Hilmarsen ønsket også at planarbeidet skulle ferdigstilles raskere. Han ville at rapporten skulle ligge ferdig allerede i september neste år – tre måneder før planen.

Vil hindre stillstand

– Min erfaring er at for lang planleggingstid – der man varsler endringer – fører til at alt planarbeid fra utbyggere stanser opp i påvente av de nye reglene, sier han.

En fortgang i planarbeidet fikk han dog ikke støtte for. De øvrige politikerne ga tommelen ned for det forslaget.