Her kan du snart prøve japansk bad

«Nordbyen – ka no?» er tittelen på bydelens egen festival. Her vil publikum få muligheten til både å varme seg i japansk bad, få kunstneriske opplevelser og ytre seg i og om det offentlige rom.

LAGER BYROMSFESTIVAL: På utstikkeren fra Nordjeteen bak denne gjengen skal det lages et pop-up japansk bad, oppblåsbart rom og utkikkspunkt. Fra venstre: Kultursjef Lisa Hoen, kulturvernrådgiver Gro Stokke, byutviklingspraktikant Signe Rudå, salgsleder Vibeke Pedersen i Vervet Eiendom, arkitekt Anniken Romuld, rådgiver Heidi Bjøru og kunstner Kristina Junttila. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Nordbyen skal gjennomgå store endringer de neste årene. Mens kommunen jobber med områdereguleringsplan hvor blant annet fire arkitektkontorer har presentert sine visjoner for området, er gravemaskiner i ferd med å jevne verftshistorien med jorden for å gi plass til en ny bydel.

Viktig byområde

Nå tar kommunen i samarbeid med gårdeiere, næringsdrivende, kunstnere, lag og foreninger nye virkemidler i bruk i byutviklingen. Kunst i offentlige rom (KORO) har allerede utpekt Tromsø som pilotkommune for å teste ut bruk av flere byrom gjennom kunstprosjekter. De har også bidratt økonomisk.

– Samarbeid mellom kunstnere, næringsliv og Byutvikling gir nye innspill til hvordan byens uterom kan utvikles. Jeg er glad for å ha med Totalrenovering som en god samarbeidspartner. De har skjønt at dette er et viktig område for byen, sier kultursjef Lisa Hoen.

JAPANSK BAD: Skissen viser den varme kilden, det oppblåsbare rommet og utkikkspunktet på utstikkeren ved Nordjeteen som lages i forbindelse med byromsfestivalen «Nordbyen – ka no?». Illustrasjon: Raumlabor 

Nye innfallsvinkler

Fredag 29. og lørdag 30. september blir det to dagers byromsfestival i Nordbyen for å få i gang en dialog om hvordan de offentlige rommene kan «møbleres».

– Vi på Byutvikling jobber på nye måter når vi lager planer, og tar i bruk nye innfallsvinkler. Kunst er en slik innfallsvinkel, sier rådgiver Heidi Bjøru.

Det Berlin-baserte arkitekt- og kunstkollektivet Raumlabor skal sette sitt preg på det som skal skje under festivalen. Tyskerne skal bruke steinmoloen som stikker ut fra Nordjeteen.

Japansk bad

– Her skal de blant annet bygge japansk bad som et temporært kunstverk. Raumlabor er høyt profilert internasjonalt, med oppdrag over hele verden. De har blant annet laget stupetårn og badstu i Gøteborg, sier arkitekt Anniken Romuld i Tromsø kommune.

Salgsleder Vibeke Pedersen i Vervet Eiendom, som skal bygge ut verftstomta, synes utebadet passer godt inn.

– Vi tenker oss et havbad på Vervet.

skriften på veggen: På veggen bak Signe Rudå (fra venstre), Gro Stokke, Kristina Junttila, Vibeke Pedersen, Heidi Bjøru, Anniken Romuld og Lisa Stokke skal barn få skrive sin hjertens mening om hva de savner i byen. Foto: Kjetil Vik 

Film lek i ett år

Tromsø-kunstnerne Kristina Junttila og Kristin Tårnes har allerede prøvd bademulighetene på Vervet. De har laget en film om hva det er mulig å gjøre gjennom et helt år på verftstomta, og som skal vises på byromsfestivalen. Gjennom sitt kunstprosjekt ønsker de å fokusere på lekeplasser og om det er lekeplasser nok.

– Vi har lekt på verftstomta, spilt pingpong, solt oss på stranda og fisket. I løpet av ett år har vi filmet hva som er mulig å gjøre her. Under byromsfestivalen skal vi spørre barn i alle aldere om hva de kunne tenke seg å leke med. De skal sjøl komme med forslag som de spraye på den blå veggen til verkstedsbygget, sier Junttila.

Pop-up-kontor

Byutvikling oppretter pop-up-kontor på Skansen under byromsfestivalen. Her vil inviteres folk til å komme med direkte innspill til og diskutere med planleggerne.

– På byromsfestivalen får folk muligheter til å gå på plasser de ellers ikke har vært på og se nye steder, som gir nye innfallsvinkler til byutviklingen, sier Heidi Bjøru.