Reagerer på Stakkevollvei-planene: – Man trenger ikke grøntarealer midt i en firefeltsvei

Høyres Øyvind Hilmarsen mener det er rart at plener og trær blir prioritert foran bilister i planene for den nye Stakkevollveien.

OMSTRIDT: De ambisiøse planene på oppgradering av Stakkevollveien kan bli kraftig amputert som følge av at veien er for smal for fire kjørefelt, ifølge veivesenet. 

nyheter

De siste dagene er det blitt klart at de omfattende og ambisiøse oppgraderingsplanene for Stakkevollveien kanskje må tas kraftig ned.

Både veivesenet, kommunens egen tekniske administrasjon og fylkeskommunen mener nemlig at veitraseen ikke tåler de planlagte fire kjørefeltene.

Reagerer på grøntarealer

Dette får Høyres medlem i byutviklingskomiteen til å reise bust.

– Det fremgår tydelig av sakspapirene for saken at den er brei nok – såframt man ikke prioriterer å lage plener og grøntarealer i veibanen, sier Hilmarsen.

– Vi har gode nok grøntarealer på Tromsøya – man trenger ikke å etablere nye i veibanen, sier han.

KRITISK: Høyres Øyvind Hilmarsen stiller spørsmål ved om hvorvidt Stakkevollveien ikke kan få fire kjørefelt likevel. – Det går helt fint an om man ikke prioriterer plener og grøntarealer i veibanen, sier han.  Foto: Ronald Johansen

Bensinavgiften betaler gildet

Han reagerer på at slike forskjønnende innslag blir fremmet foran interessene til bilistene.

– Hoveddelen av finansieringen av den nye Stakkevollveien kommer fra bensinavgiften. Det er penger som bilistene har betalt inn, sier han.

I dag står 130 millioner kroner på bok i Tromsø Veg – selskapet som krever inn drivstoffavgiften.

Hilmarsen går så langt som å si at bilistene blir snytt for noe de allerede har betalt, og at pengene blir brukt i strid med bilistenes interesse.

Stoler på administrasjonen

Leder i byutviklingskomiteen – Brage Larsen Sollund fra Arbeiderpartiet – sier at han stoler på faglige råd fra både egen administrasjon og veivesenet.

– Det er ikke snakk om å lage plener i veibanen, det handler om at veien ikke er bred nok fordi det er tankanlegg og andre bygg i veien. Vi har ikke penger til å ekspropriere grunn for å få veien brei nok, sier Sollund.

STOLER PÅ ADMINISTRASJONEN: Leder i byutviklingskomiteen, Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund, sier at han stoler på saksutredningen fra kommunens egen administrasjon, fylkeskommunen og veivesenet. 

Kun tre felt

Ifølge saksutredningen vil det ikke være plass til mer enn tre kjørefelt. Om to av disse skal brukes til kollektivtrafikk kan det siste kjørefeltet bli enveiskjørt.

Ifølge Sollund er det per i dag altfor tidlig å si noe om dette vil bli innført.

– Vi må først drøfte saken med beboere og næringslivet langs Stakkevollveien før vi bestemmer noe som helst, sier han.

«Brage feilinformerer»

Øyvind Hilmarsen er ikke overbevist av argumentasjonen fra Sollund og administrasjonen.

Ifølge ham er det god plass langs hele veistrekningen.

– Veitraseen er nesten 20 meter bred, så det går helt utmerket an å ha fire felt.

– Det man har valgt å gjøre er å prioritere syklister på bekostning av dem som betaler regningen, nemlig bilistene, sier Hilmarsen.