Morsmelkbanken trenger givere

Intensivavdelingen for nyfødte på UNN har mangel av morsmelk. Nå oppfordrer de mødre med overskudd til å bli givere.

TRENGER GIVERE: Naturlig morsmelk er viktig for å bygge et godt immunforsvar hos premature eller syke barn. Sykepleieansvarlig Anne-Mette Thoresen forteller at mangel på melk i morsmelkbanken ved UNN gjør at de trenger flere givere. Foto: Rudi Nikolaisen 

nyheter

Sykepleieansvarlig ved morsmelkbanken, Anne-Mette Thoresen forteller at en nedgang av givere har gjort det vanskelig å si hvor mye morsmelk de har fra uke til uke.

– Vi er ikke tom akkurat nå, men vi prøver å tenke langsiktig, forteller hun.

Bankmelken gis blant annet syke eller premature barn, hvor mødrene ikke har kommet seg i gang med amming eller ikke kan amme av andre årsaker.

– Vi søker mødre med nyfødte barn fra fire uker til seks måneder gammelt. Morsmelken endrer seg med barnets alder, og vi trenger melk produsert til de aller minste, sier Thoresen, og legger til:

– Vi vil gjerne ha kontakt med dem som produserer et overskudd av melk. Eget barn er alltid førsteprioritet.

Trygt for barnet

Thoresen forteller at kumelkbaserte erstatningsprodukter ikke er optimalt for premature barn med svakt immunforsvar.

– Ekte morsmelk gir bedre ernæring, og er immunstimulerende og infeksjonsforebyggende. Vi sørger alltid for at det første måltidet de får hver dag er med bankmelk, sier hun.

At melken skal være trygg for barnet er også av aller høyeste prioritet, og det stilles en rekke kriterier for morsmelkgivere.

– Vi søker først og fremst folk som bor i Tromsø, siden vi henter melken hos giverne. Dessuten må de være friske og ikke bruke alkohol, tobakk og enkelte medikamenter, sier hun.

For å sikre mot blant annet sykdom tas det tester og blodprøver av alle givere, på lik linje som med bloddonorer.

– Vi tar også bakterieprøver av melken vi får inn, så vi vet at melken er trygg for de små, forsikrer Thoresen.

Gir kompensasjon

For å bli morsmelkgiver kan man ta kontakt med UNN for å avtale et møte.

– Her vil de få nødvendig informasjon og utstyr, som en elektrisk pumpe, beholdere og håndsprit, sier hun.

Som kompensasjon får giverne 150 kroner per liter morsmelk, men det er ingen krav om hvor mye eller hvor ofte man donerer melk. Thoresen forteller at noen av giverne er kvinner som ved tidligere fødsler selv har benyttet tilbudet.

– De har jo personlig sett verdien av dette, og ønsker derfor å bidra. Vi har også givere som har donert opptil 200 liter morsmelk, men dette tilhører sjeldenhetene, sier hun.