De skal bygge firefelts vei i Breivika for 75 millioner kroner. Snart starter arbeidet.

Statens vegvesen har mandag valgt entreprenøren som skal bygge ny firefelts vei, sykkelvei og fortau nord for sykehuset i Breivika. Arbeidet starter senere denne måneden.
nyheter

Consto Anlegg Nord leverte det laveste anbudet og fikk tildelt jobben, en kontrakt på 75,76 millioner kroner.

Det var til sammen seks entreprenører som leverte inn tilbud på arbeidet med å bygge en ny vei med bedre adkomst fra E8 til Tromsø havn i Breivika.

Oppstart i oktober

Statens vegvesen regner med at arbeidet i Breivika starter i oktober, og vil være ferdig i løpet av høsten 2019 skriver de i et presseskriv.

Arbeidet består i å bygge en ny firefelts vei på om lag 500 meter. Denne skal starte etter rundkjøringa nedenfor Universitetssykehuset og ende i ei ny rundkjøring ved Gimlevegen. Det er fra denne rundkjøringa det blir en ny vei ned til havne- og industriområdet i Breivika.

Nytt fortau, sykkelvei og kollektivfelt

Det skal også bygges en egen sykkelvei og fortau for fotgjengere langs den nye veien, som skal  legges i en undergang under den nye rundkjøringa på Gimle.

 I tillegg skal det bygges et kollektivfelt for buss.