Forsvarer seg mot fasade-kritikken fra kommunen

nyheter

Totalrenovering har svart etter at kommunen stilte spørsmål ved fasadearbeidene på Storgata 93A, hvor det går fram at utformingen er i henhold til godkjente løsninger.

– Fasaden er ikke ferdigstilt og skal utføres slik beskrevet i søknad. Det pågår fortsatt arbeid med renovering av Storgata 93A, og fasaden vil ikke bli ferdigstilt før alle detaljer og balkongen er montert, skriver Totalrenovering, og legger til at avvik vil fremkomme i en eventuell endringssøknad.