Nå skal de jobbe for Tromsø som arktisk hovedstad i verden

Ordfører Kristin Røymo og rektor Anne Husebekk ved UiT har nå inngått en samarbeidsavtale.

AVTALE: Begge partene er fornøyd med avtalen som skal styrke forskning i Tromsø.   Foto: Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

nyheter

Avtalen går blant annet ut på å styrke Tromsø som arktisk hovedstad og å tilrettelegge bedre for studenter i Tromsø.

Rektor Anne Husebekk ved UiT mener samarbeidsavtalen var på tide å få i stand:

– Jeg er glad for at Tromsø kommune og UiT endelig har skrevet under en samarbeidsavtale. Byen og universitetet er til gjensidig glede for hverandre med kompetanse, bedriftsetableringer og et svært internasjonalt samfunn. Tromsø kommune er vertskap og legger til rette for trivsel og vekst, sier hun i en pressemelding.

Satser på studentene

I Tromsø er det over 12.000 studenter. Den nye samarbeidsavtalen skal også gagne dem, ifølge Husebekk.

– Avtalen vil følges opp av konkrete handlingsplaner som vil gi et enda tettere samarbeid knyttet til felles forskningsprosjekt, bruk av kommunen som praksisarena for flere studenter og tilrettelegging for tettere samarbeid med offentlig og privat sektor, sier Husebekk.

– Helt avgjørende

Ordføreren mener samarbeidsavtalen er viktig for kommunen på flere felt.

– For å utvikle Tromsø som en attraktiv by og vertskommune er kompetansebygging helt avgjørende, enten det dreier seg om utdanning og kompetanse i helse og omsorgssektoren, forskning på arktiske spørsmål og klima. Derfor er det helt essensielt for Tromsø kommune å spille på lag med en så viktig aktør som UiT, sier Røymo i en pressemelding.