Drakk sprit utenfor Nerstranda – må betale over 7.000 kroner

nyheter

Mannen, som er i 60-årene, skal ha drukket sprit av en flaske utenfor Nerstranda i august i år. Mannen fikk pålegg om å forlate sentrum på grunn av beruselse og drikking på offentlig sted.

Pålegget han ble ilagt, skal han ikke ha fulgt. Det endte med at han ble innbrakt til politistasjonen.

Han ble ilagt en bot på 7.500 kroner for overtredelsen, men saken har nå havnet hos domstol. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 9.000 kroner, subsidiært fengsel i 18 dager.