Vil senke fartsgrensen og innføre enveiskjøring ved skole

Bydelsråd vil gjøre Dramsvegen og området rundt Borgtun skole sikrere for barn og myke trafikanter.

SKAL MØTE KOMMUNEN: Leder av Borgtun bydelsråd, Gaute Rein, vil ha lavere fartsgrense langs Dramsvegen. Foto: Privat 

nyheter

– Vi ønsker oss 30-sone langs Dramsvegen, der det i dag er en fartsgrense på 40 og 50 kilometer i timen, sier leder for Borgtun bydelsråd, Gaute Rein.

Bydelsrådet har invitert kommunen ved leder for byutviklingskomiteen, Brage Larsen Sollund (Ap), på befaring langs trafikkåren som går fra sentrum til Grønnåsen.

Ønsker midlertidige løsninger

Borgtun bydelsråd har tidligere vært i dialog med kommunen om samme tematikk, og komitéleder Sollund har stilt seg positivt til den planlagte befaringen, ifølge Rein.

– Sollund stiller opp, i tillegg til en trafikkplanlegger fra kommunen. Det er ikke vi som bestemmer her, men bydelsrådet ønsker å peke på problematiske forhold, presiserer han.

Å bedre trafikksikkerheten til barn og myke trafikanter er hovedfokuset til bydelsrådet.

– Under befaringen kommer vi til å fokusere på å få fartsgrensa ned, spesielt på den nordligste delen av veien mener vi det er den del kritiske punkter. Vi vet at kommunen har en langsiktig plan, men det går tregt, og vi vil se på midlertidige løsninger.

Foreldre kjører barna til skolen

Området rundt Borgtun Skole er ikke trafikksikker nok, mener lederen av bydelsrådet.

– Vi vil gjøre det mer attraktivt for unger å gå til skolen. Mange elever er utrygge, og da velger foreldrene å kjøre barna – som fører til mye trafikk i området.

Bedre gangfelt for kryssing av Dramsvegen til fots, pluss enveiskjørt vei rundt skolen er konkrete forslag bydelsrådet kommer til å lufte for kommunen.

– Enveiskjøring vil hindre at foreldre kjører barna sine helt inn til skolebygget, forklarer Rein.

Støv og farlige busser

Borgtun bydelsråd mener utbedringer ville ha vært positivt for miljøsituasjonen langs Dramsvegen.

– De som sykler forteller om en forferdelig støvfokk, og busser som nesten sneier syklistene. Dette gjør Dramsvegen lite attraktiv som sykkeltrasé, mener Rein.