Sjekk hvor arkeologene fant ny båtgrav

I sommer gravde de frem en viktig mann fra vikingtiden. Nå har de funnet en ny båtgrav på Hillesøy.
nyheter

Arkeologer fant nok en båtgrav i forbindelse med undersøkelsene på Hillesøy nylig.

Rett under torva påviste en maskin en ny tydelig markert båtgrav, med båtnagler og ett synlig bein.

– Funnet av båtgrava har meget stor vitenskapelig og kulturhistorisk interesse. Feltet med båtgraver er det nordligste funnet av denne typen vi kjenner til, skriver fylkeskonservatoren til Hillesøy Eiendom, hvor de ber om at det ikke må kjøres eller legges rør for å unngå skader på grava.

I begynnelsen av august kunne arkeologer tilknyttet Tromsø museum melde at de hadde funnet en båtgrav fra vikingtiden på Hillesøy. Da iTromsø var der kunne man tydelig se omrisset av båten, samt at store deler av skjelettet, til det som arkeologene tror var en kriger, var kommet frem i jorden.

Båten han ble funnet i er sømsydd etter samiske tradisjoner. Sammen med mannen lå det blant annet jernsverd, øks, spyd og bøtter som arkeologene tror det kan ha vært mat i.

Se bildeserie fra utgravningen her

Det ble i tillegg funnet skjelett av det de mener kan være en hund, som kan ha blitt slaktet for å bli med i graven.

Brensholmen, Sommarøy, Hillesøy og Tussøya er de mest funnrike jernalderområdene i regionen. Det er blant annet dokumentert jeraldergårder på Greipstad og Tussøy, og 50 meter unna funnstedet på Hillesøy ble det på 30-tallet oppdaget en kvinnegrav fra 800-tallet.

Ifølge arkeolog Anja Niemi ved Tromsø museum har Hillesøy vært et høvdingsenter for regionen.