Kommunen jakter tomt til nytt deponi

Dagens deponi i Ørndalen for overskuddsmasser fra bygg- og anleggsbransjen er fullt.
nyheter

Nå har kommunen startet søk etter nye arealer som kan være egnet.

Det er snakk om deponering av masser som torv, leire, myrmasser, stein, grus og sand.

Ifølge en rapport er det ikke aktuelt med nytt massedeponi på Tromsøya.

I rapporten presenteres små kortsiktige og større langsiktige arealer som grunneiere og anleggsbransje kan gi tilbakemelding på.