Helse Nord-direktør: Vil ha PCI-senter i Bodø

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, har sendt sin innstilling til styret i Helse Nord RHF.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland. 

nyheter

Han mener at et PCI-tilbud i Bodø, i tillegg til i Tromsø, vil forbedre hjerteinfarktbehandlingen for pasientene.

– Et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi ytterligere 100 000 mennesker mulighet til å få hjerteinfarktbehandling enda raskere enn i dag, sier Vorland.

– Jeg mener at befolkningen i Nordland bør ha et tilbud om PCI nærmere der de bor. Med to tilbud om PCI i Helse Nord, legger vi til rette for at flere pasienter vil få utredning og PCI til riktig tid. Befolkningen i vår region får et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere reisevei, sier Vorland.


PCI
  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.
  • Kilde: Unikard.no
 

Samarbeid med Tromsø

Ved en eventuell etablering av et PCI-tilbud i Bodø, ønsker Vorland at det skal drives som et samarbeid mellom fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ved Nordlandssykehuset.

Styret i Helse Nord RHF skal  behandle saken i sitt møte 25. oktober.

I en pressemelding fra Helse Nord opplyser de at det er om lag 1.600 hjerteinfarkt i året i Nord-Norge. Vorland mener pasientgruppen er stor nok til å kunne deles på to tilbud.

– Det utføres årlig om lag 3.100 koronare angiografiundersøkelser i Helse Nord. I disse ligger også 1.400 PCI-er. Å dele disse på to tilbud er godt innenfor europeiske anbefalinger om at et PCI-tilbud bør utføre minst 400 PCI-er i året og 75 per operatør, sier Vorland.

Et PCI-tilbud i Bodø er beregnet å ha et investeringsbehov på 17 millioner kroner. I driftskostnader vil det koste Helse Nord - for begge tilbudene - 12 millioner kroner mer per år. Dette vil reduseres til cirka ni millioner kroner årlig, opplyser de i pressemeldingen.

Utsatt

I februar gikk et panel bestående av en rekke overleger, professorer, PCI-operatører og sykepleiere ut og argumenterte for at Helse Nord ikke burde følge direktør Lars Vorlands forslag om å opprette et PCI-senter i Bodø.

Grunnet sterke reaksjoner, ble Vorland enig med styret om å utsette behandlingen av PCI-saken. Helse Nord håpet å få fremmet saken i stytemøtet 14. juni, men da ble det igjen utsatt grunnet at arbeidet ikke var ferdig.

iTromsø kommer tilbake med mer.

Utforsk tema:

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter