Legger lyttekabler i veien

Skal du kjøre nordover på E6 og E8 må du belage deg på en halv kilometer omkjøring.

Omkjøring: I Skibotndalen er det nå omkjøring. Foto: SVV 

nyheter

Statens vegvesen legger de ned såkalte akustiske fiberledninger som lytter på biler som kjører forbi. For å utvikle denne og andre typer teknologi bygger Statens vegvesen også 650 meter ny vei ved Sidnodjeva i Skibotndalen

Den nye veien som straks er ferdig, er ei strekning som skal brukes til forskning. Det skal testes teknologi, som akustisk fiber. Fiberen legges i ulikt underlag og med ulik avstand fra kjøretøyene som passerer.

For eksempel ligger en kabel i asfaltlaget på veien, mens en annen ligger i veiskuldra ved siden av, skriver veivesenet på sin nettside. Forstyrrelsene av lyssignalet varierer etter blant annet retninga, størrelsen og hastigheten på bilen som passerer. Slik samles ifølge veivesenet verdifull informasjon om trafikken på vinterveien, informasjon som i sin tur kan brukes til å gjøre turen tryggere, mer forutsigbar og effektiv.

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske veistrekninger som utvikler og tester slik teknologi.