Nå vil de innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier

Justisdepartementet får støtte fra Medietilsynet for deres forslag om å innføre en aldersgrense for å kunne opprette profiler på sosiale medier.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

Støtten fra Medietilsynet kommer i etterkant av høring om forslaget til ny personopplysningslov. Målet til Justisdepartementet er å gjøre EUs personvernforordning til en del av norsk rett skriver Medietilsynet på deres hjemmeside.

Blant annet har Justisdepartementet foreslått å innføre en 13-årsgrense for barns rett til bruk av såkalte informasjonssamfunnstjenester. Det betyr at barn kan opprette profiler på sosiale medier som Snapchat og Instagram fra de er 13 år uten at det er nødvendig med foresattes samtykke.


Bør det innføres aldersgrense på bruk av sosiale medier?
Du må velge et alternativ
 

- Medietilsynet har vurdert lovforslaget grundig. Vi ønsker at barn og unges selvbestemmelsesrett skal ivaretas, samtidig som det er viktig å sikre beskyttelse av barns persondata. Dette byr naturlig nok på vanskelige avveininger, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.


Både Sverige og Danmark har foreslått en lignende aldersgrense.

– En aldersgrense som er i utakt med praksis i samfunnet kan føre til økt fare for omgåelse av reglene og gi inntrykk av en beskyttelse som ikke er reell. Det er også en av grunnene til at vi har valgt å støtte Justisdepartementets forslag om 13-årsgrense, sier Velsand på deres hjemmeside.